Skip to main content

Snelle uitbreiding station Amsterdam Zuid blijft nodig

Werkzaamheden aan het spoor en de A10 in het Zuidasdok-project liggen stil door een impasse tussen opdrachtgevers en aannemers. Daardoor dreigt de broodnodige uitbouw van het station Amsterdam Zuid ook vertraging op te lopen. In een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen doet Rover een voorstel om deze impasse te doorbreken.

Door het bouwen van een tunnel voor de A10 wordt het mogelijk om station Amsterdam Zuid uit te breiden met extra sporen. Dat is cruciaal om het internationaal treinverkeer de druk op Schiphol en het klimaat te laten verminderen. Ook is de verbouwing nodig om op station Amsterdam Centraal ruimte te maken voor extra treinen richting Alkmaar en Haarlem. Omdat de aannemers het project te risicovol vinden is het werk een paar maanden geleden stilgelegd. Het hele miljardenproject wordt opnieuw door de minister overwogen en hierdoor dreigt forse vertraging.

Zolang de bouw van de tunnel voor het autoverkeer stilligt, kan ook station Amsterdam Zuid niet worden uitgebreid met extra sporen. Snelle uitbreiding van het Station Zuid naar 6 sporen met brede perrons heeft volgens Rover de hoogste prioriteit. Daarnaast is de uitbreiding van de overstapmogelijkheden op bus, tram, metro en fiets nodig. De maximale capaciteit op het spoor rond Amsterdam Zuid en Schiphol wordt al binnen een paar jaar bereikt. Reizigersvereniging Rover stelt daarom voor om de bouw van de zuidelijke autotunnel onmiddellijk te starten conform de vastgestelde plannen. De financiële en technische risico’s zijn dan kleiner waardoor het station toch snel afgebouwd kan worden. Op een later moment kan dan besloten worden over de bouw van de tweede autotunnel.

Infrastructuur, Werkzaamheden, Internationaal, Politiek en lobby