Skip to main content

Rover pleit voor 10e spoor station Amsterdam Centraal

Er moet een 10e spoor komen op Amsterdam Centraal, zodat er meer ruimte komt voor doorgaande treinen en minder reizigers in het drukke Amsterdam moeten overstappen. Hiervoor pleit Rover in een zienswijze die is ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ontwerptracébesluit voor station Amsterdam Centraal moet worden aangepast nu de verbouwing van station Amsterdam Zuid jaren vertraagd is en de reizigersaantallen rond Amsterdam sneller groeien dan verwacht, stelt Rover. In de huidige bouwplannen verdwijnt op station Amsterdam Centraal een aantal sporen zodat perrons en trappen kunnen worden verbreed. Er blijven in dit plan slechts 9 doorgaande sporen over.

Rover ziet mogelijkheden om een 10e spoor te realiseren door een deel van de ruimte te gebruiken waar nu bussen geparkeerd staan om een perron te verbreden. Het extra spoor maakt het mogelijk ook na 2034 een deel van de internationale treinen te laten halteren op Amsterdam Centraal in plaats van uit te wijken naar Amsterdam Zuid. Ook kan het aantal treinen naar Haarlem en Alkmaar eerder worden uitgebreid.

Het 10e spoor biedt ruimte voor meer doorgaande treinen zodat reizigers rechtstreeks kunnen reizen van bijvoorbeeld Haarlem naar Utrecht en van Zaandam naar Amersfoort of Almere. Op dit moment eindigen veel treinen in Amsterdam Centraal wat een grote drukte van overstappende reizigers veroorzaakt.

Infrastructuur, Amsterdam