Skip to main content

Investeren in OV nodig voor klimaat en woningbouw

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt extra stappen te zetten op het gebied van klimaat en woningbouw. Reizigersvereniging Rover is blij met de aandacht voor deze grote maatschappelijke opgaven maar mist extra geld voor investeringen in het openbaar vervoer. Juist deze investeringen leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de klimaatcrisis en de woningmarktcrisis. Een plan voor deze investeringen moet volgens reizigersvereniging Rover snel op tafel komen.

Openbaar vervoer is duurzaam en daarmee een goede manier om de klimaatdoelen te halen. Met de uitbreiding van busbanen, doorfietsroutes naar OV-knooppunten en van fietsenstallingen is voor relatief weinig geld veel te bereiken. Bovendien zijn dergelijke ingrepen snel te realiseren. Belangrijk omdat het klimaatakkoord tot 2030 loopt. Bos: “Het kabinet besteed 80 miljoen aan subsidies voor nieuwe elektrische auto’s. Ik reken ook op minimaal 80 miljoen extra voor de aanschaf van zero-emissiebussen. Meer en beter openbaar vervoer, daar profiteert iedereen van”.

De benodigde honderdduizenden nieuwe woningen vragen om uitbreiding van het openbaar vervoer. Huizen bouwen zonder er voor te zorgen dat inwoners werk of studie kunnen bereiken gaat niet. Het is daarom nodig om snelle bussen tussen nieuwbouwwijken en werklocaties te laten rijden. Dat vraagt een verhoging van het provinciefonds zodat provincies als opdrachtgever van het busvervoer het netwerk kunnen laten uitbreiden. Daarnaast is het nodig om spoedig te besluiten om knelpunten in het spoornetwerk op te lossen. Studies van het ministerie van Infrastructuur laten zien dat deze nodig zijn om na 2030 te voorkomen dat de capaciteit voor reizigers tekort schiet. Aangezien de uitbreiding van spoor veel tijd vraagt, is besluitvorming daarover nu nodig.

Infrastructuur, Politiek en lobby