Skip to main content

“OV moet nu nadenken over terugwinnen reiziger”

Door nu bussen te schrappen, blijven veel reizigers mogelijk nog jaren weg uit het openbaar vervoer. Daarvoor waarschuwt Rover de Tweede Kamer en Provinciale Staten in een brief. Na een analyse van de diverse dienstregelingsplannen concludeert Rover dat er te veel aandacht uitgaat naar de huidige financiële zorgen, waardoor de OV-sector de gevolgen op lange termijn uit het oog dreigt te verliezen.

“Reizigersaantallen zijn niet heilig, openbaar vervoer is er voor iedereen. De maatschappelijke waarde van openbaar vervoer is groter dan alleen het rijden van volle bussen en treinen”, schrijft Reizigersvereniging Rover. Rover reageert op de constatering dat veel bussen verdwijnen of bijvoorbeeld in de avonduren niet meer gaan rijden. Zo proberen vervoersbedrijven en decentrale overheden de financiële verliezen beperkt te houden nu lockdowns en thuiswerken het OV veel reizigers heeft gekost. De financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk is slechts tijdelijk waardoor de OV-sector de neiging heeft het zekere voor het onzekere te nemen.

Rover hekelt het korte-termijn-denken. “Met de woningbouw-en klimaatopgave waar ons land de komende jaren voor staat, is goed OV bitterhard nodig”, stelt Rover-directeur Freek Bos. “Verjaagde reizigers keren vaak niet terug. Rover wil daarom dat er vol wordt ingezet op herstel van het OV”. In het rapport ‘Van snijden naar rijden’ presenteert Rover een aantal manieren om hier een start mee te maken. Zo pleit Rover voor nieuwe producten zoals een tien- of honderdrittenkaart zodat reizigers niet vastzitten aan een ongebruikt abonnement tijdens een eventuele nieuwe lockdown.

Ook wil Rover een marketingplan om reizigers terug het OV in het verleiden. Het OV zelf moet hiervoor “de rode loper voor de reiziger uitleggen” en zorgen voor een hoogwaardig product. Bijvoorbeeld minibusbanen bij kruispunten, een halfspitsabonnement voor reizigers die halve dagen op kantoor werken en lagere BTW op OV-tickets kunnen het OV weer op de kaart zetten. Een belangrijke voorwaarde is financiële zekerheid, Rover vraagt het Rijk daarom om deze zekerheid te bieden middels een vergoeding voor de OV-sector tot het einde van de coronacrisis. Ook vraagt Rover om een visie voor de middellange termijn.

Corona