Skip to main content

“Meer aandacht voor de reiziger nodig in evaluatie winterweer”

Er moet meer gekeken worden naar de reiziger bij de evaluatie van winterweer op het spoor, schrijft Rover in een brief aan NS, ProRail en de Tweede Kamer. Rover constateert dat NS en ProRail in hun evaluatie niet hebben gekeken naar ongemakken voor de reiziger zoals drukke treinen, slechte informatie en lange overstaptijden.

Omdat de sneeuwval van 7 februari nog lang voor grote problemen op het spoor zorgde, vroeg de Staatssecretaris om een evaluatie. Deze week presenteerden NS en ProRail daarom een rapport waaruit blijkt dat het spoor tegen zijn technische grenzen aanloopt tijdens extreme weersomstandigheden. Rover is blij met de diepgaande evaluatie maar betreurt dat dit beperkt blijft tot de technische operatie. Voor de reiziger zijn de gevolgen van de overlast tenslotte nog veel groter geweest.

Rover constateert dat er in de evaluatie weinig oog is voor de impact op de reiziger. Zo wordt er wel gekeken naar het aantal uitgevallen treinkilometers, maar niet naar overlast door kortere treinen, vertragingen, langere overstaptijden en slechte reisinformatie. Een week na de sneeuwval was bijna een kwart van de Intercity’s nog altijd niet beschikbaar waardoor reizigers lang te maken bleven houden met kortere treinen.

Rover vraagt aandacht voor het herstel van de treindienst na een grote storing: bij NS duurt dit veel langer dan bij de regionale vervoerders. Rover wil daarom weten hoe de processen bij NS minder complex gemaakt kunnen worden. Ook wijst Rover erop dat in een vitale sector zoals het treinvervoer de eindgebruiker, de reiziger dus, altijd centraal moet blijven staan.

Winterweer, weersomstandigheden