Poortjes en internationaal

Barcodepoortjes
Steeds meer stations worden met poortjes afgesloten. Meer informatie over de poortjes en de planning is de vinden op de website van NS.

De OV-chipkaart wordt gepromoot als één vervoersbewijs voor al het OV. Toch is “al het OV” een wat te veelomvattend begrip gebleken. Door talloze vervoerders, uitzonderingen en reissituaties moet de reiziger veel meer dan in het tijdperk van het papieren kaartje zich verdiepen in de manier van reizen. Dit geldt ook zeker voor grensoverschrijdende reizen, waarbij Nederland straks een eiland wordt met gesloten poortjes. Voor diverse reissituaties zijn nu diverse, nog niet helemaal definitieve, oplossingen bedacht. Wij zetten ze op een rij.

Algemeen

  • De hoofdregel is dat je voor internationale reizen niet in- of uitcheckt, ook niet voor aansluitende binnenlandse treinen. Afwijking daarvan vermelden we hieronder.
  • Je koopt het beste voor de hele internationale reis kaartjes. Dit geldt ook voor reizen met Thalys of CityNightLine. Voor het aanreistraject met binnenlandse treinen verkoopt NS gewone kaartjes, ook met korting indien van toepassing. Zo voorkom je dat je toch nog een traject op saldo zou moeten reizen.
  • Als je een geldig kaartje hebt, niet door een poortje komt en er geen NS-personeel is om je een sleutelkaart te geven, dan kun je altijd de groene assistentieknop bij het poortje gebruiken.


Reizen van Nederland naar het buitenland

Reissituatie:

Met een los kaartje

Bij de automaat of (met toeslag) bij het loket kan een “éénmalige” (wegwerp)chipkaart worden aangeschaft. Net als bij het papieren kaartje kan hier gewoon worden gekozen voor korting of vrij reizen binnen Nederland. Deze mogelijkheid zal blijven bestaan.

Inchecken met een eenmalige chipkaart is bij het begin van de reis verplicht. Het uitchecken mag achterwege blijven, dit zou ook niet anders kunnen.

Los kaartje tot de grens

Wie al een ticket of abonnement heeft voor het trajectdeel in België of Duitsland, kan bij het loket (met toeslag) een kaartje met wegwerpchip tot aan de grens kopen. Inchecken is bij het begin van de reis verplicht, het uitchecken zal achterwege moeten blijven. Online zijn dergelijke kaartjes ook te koop.

OV-chipkaart met saldo of Reizen op rekening

Niet mogelijk, omdat in het buitenland niet kan worden uitgecheckt. Voor betalen tot de grens is de eenmalige chipkaart de enige aangewezen oplossing, deze kan zowel met als zonder korting worden aangeschaft bij een grensoverschrijdende reis. De enige uitzonderingen hierop is reizen naar Weener of Leer: daar kun je wel in- en uitchecken. Je hoeft echter ook naar deze stations niet op saldo te reizen.

Wil je toch met de OV-chipkaart reizen, dan wordt het: inchecken bij begin van de reis, tijdens overstap of grensstation naar de chippaal of poortje en daar uitchecken, verder reizen op ander vervoersbewijs. Dit betekent hollen of een trein eerder nemen, indien mogelijk. In Rotterdam komt een proef met een ‘overstapmeubel’ op het perron voor dit doel, bij succes later ook elders.

e-ticket/homeprint

Binnenlandse e-tickets zijn alleen nog tegen vol tarief te koop. De e-tickets worden uitgerust met een barcode om een select aantal poortjes mee te kunnen openen. Via NS Internationaal kunnen e-tickets (“homeprint”) voor zowel vol tarief, kortingstarief als vrij reizen binnen Nederland worden aangeschaft. Ook deze kaartjes worden uitgerust met een barcode.

Met NS-(voordeeluren)abonnement

Koop een kaartje vanaf het beginstation (ook als er nog moet worden overgestapt) tot de buitenlandse bestemming. Kies voor het Nederlandse trajectdeel voor korting (VDU-kaart, Dal Voordeel, etc) of vrij reizen (Dal Vrij, Weekend Vrij, etc). Dit kaartje kan via internet als e-ticket worden gekocht, er hoeft dan niet te worden ingecheckt. Het kaartje kan ook bij de automaat worden gekocht, het is dan een wegwerpchip waarmee wel moet worden ingecheckt maar niet uitgecheckt.

Let op: bij een internationale reis vervalt de middagspits. Er kan gebruik worden gemaakt van de korting van het NS-abonnement bij vertrek na 09:00 uur. Zie ook de website van NS International.

Keuzedag of actiedagkaart

Deze reisproducten kunnen in Nederland worden ingecheckt, in het buitenland is uitchecken niet mogelijk en niet nodig. Bij terugkeer in Nederland aan het eind van de dag kunnen de poortjes worden geopend door alsnog uit te checken. Wie in het buitenland blijft, kan uitchecken achterwege laten. Er wordt geen saldo afgeschreven.

Traject Vrij

Bij vertrek vanaf een station binnen het vrijreizentraject kan inchecken achterwege worden gelaten. Het Traject Vrij zal worden aangevuld met een internationaal kaartje. Dit bevat een barcode om een select aantal poortjes mee te kunnen openen.

Bij vertrek vanaf een station buiten het vrijreizentraject kan bij de automaat of loket een digitaal kaartje met korting worden gekocht, deze wordt op de OV-chipkaart geladen voor het niet-vrijreizentraject. In- en uitchecken is niet nodig. Het poortje kan worden geopend met de barcode van het aanvullende internationale kaartje. Dit is een tijdelijke oplossing.

Grensabonnement

Bij vertrek vanaf een station op het vrijreizentraject kan het poortje worden geopend met de abonnementskaart. Als er geen poortjes zijn, is inchecken niet nodig (tenslotte hoeft er toch geen saldo afgeschreven te worden).

Bij vertrek van een station buiten het vrijreizentraject kan bij de automaat of loket een digitaal kaartje met korting worden gekocht. Dit wordt op de OV-chipkaart geladen voor het niet-vrijreizentraject.

Interrail

Hiervoor moet in de trein of op het station een sleutelkaart worden uitgereikt waarmee de poortjes geopend kunnen worden. Deze sleutelkaart kan daarna ook voor reizen binnen Nederland en voor de terugreis vanuit het buitenland gebruikt worden. Maximumaantal toegelaten poortpassages is instelbaar. De noodzaak van een apart type sleutelkaart voor frequent gebruik bij Interrrail wordt nog onderzocht.

Groepskaart

Gekocht via NS:

Per deelnemer wordt een sleutelkaartje meegeleverd waarmee poortjes geopend kunnen worden

Niet gekocht via NS:

Het ticket zal een barcode bevatten om de daarvoor aangewezen poortjes mee te kunnen openen. Dit ticket moet door de groepsleden aan elkaar doorgegeven worden, of er moet worden aangebeld bij Service- en Alarmzuil met de vraag om doorgelaten te worden.

Homeprint via NS:

Bij de homeprint worden vervolgbiljetten meegeleverd in PDF waar een barcode op staat om de daarvoor aangewezen poortjes te openen.

Voor een eventuele deelnemer die zich later bij de groep voegt zal het e-ticket door de ontvanger van het groepskaartje naar de latere instapper vooraf doorgestuurd moeten worden.

Homeprint niet via NS:

Eén ticket met barcode, zal meerdere keren uitgeprint of aan het poortje onderling doorgegeven moeten worden.

Klassiek internationaal biljet

Plan is bij dit ticket een sleutelkaart te voegen om de poortjes mee te kunnen openen; met de Treinreiswinkel is hierover in ieder geval al een afspraak. Ook kunnen deze tickets worden uitgegeven met een barcode om een select aantal poortjes mee te openen. Tot slot is het altijd een optie aan te bellen bij de servicecentrale (groene knop op het poortje) en om doorgang te vragen.

 


Vanuit het buitenland naar Nederland

Reissituatie:

Klassiek internationaal biljet

De bedoeling is dat reizigers in de Thalys, IC Brussel, ICE, IC Berlijn en CityNightLine door de conducteur een barcode-sleutelkaartje uitgereikt krijgen waarmee de poortjes geopend kunnen worden. Voor de overige treinreizigers delen servicemedewerkers deze barcode-sleutelkaartjes uit bij aankomst van de trein. Deze servicemedewerkers moeten paraat staan op stations Roosendaal, Maastricht, Heerlen, Venlo, Arnhem, Enschede en Groningen. Wanneer deze medewerker gemist wordt, zal de reiziger bij het poortje moeten aanbellen (groene knop). NS voert nog gesprekken met NMBS en DB over aanpassen van automaten zodat deze kaartjes wellicht in de toekomst ook een barcode krijgen waarmee de poortjes open kunnen. Rover heeft nog een aantal kritische vragen openstaan over het passeren van de poortjes vanuit het buitenland.

Retour met Nederlands ticket

Een ticket gekocht in Nederland zal ofwel een wegwerpchip bevatten (gekocht bij de automaat of loket) of een barcode (gekocht via internet of internationale balie) waarmee de poortjes geopend kunnen worden. Voor Nederlandse reizigers zonder chip of barcode geldt dat ook zij op de terugreis bij de conducteur of servicemedewerker terecht zullen kunnen voor een barcode-sleutelkaartje.

Homeprint

Bevat barcode om select aantal poortjes mee te kunnen openen.

Met NS-(voordeeluren)abonnement

Kies bij het kopen van een kaartje voor het Nederlandse trajectdeel voor korting (VDU-kaart, Dal Voordeel, etc) of vrij reizen (Dal Vrij, Weekend Vrij, etc). Inchecken is niet mogelijk en niet nodig.

Wanneer de reis wordt gestart in Nederland en het kaartje wordt gekocht bij de automaat, is het inchecken met deze wegwerpchip in Nederland op de heenreis wel verplicht. Uitchecken dan weer niet, dus op de terugreis is het kaartje dan nog steeds ingecheckt.

Let op: bij een internationale reis vervalt de middagspits. Er kan gebruik worden gemaakt van de korting van het NS-abonnement wanneer de Nederlandse grens na 09:00 uur gepasseerd wordt. Zie ook de website van NS International.

Ticket of abonnement geldig in België of Duitsland tot de grens

Bij reizen vanuit het buitenland is de handigste oplossing het kopen van een e-ticket vanaf de grens. Dit bevat een barcode om een select aantal poortjes mee te kunnen openen. Wie de reis begint in Nederland, kan op de heenweg een eenmalige chipkaart naar de grens kopen (bij het loket, met toeslag) of een e-ticket (via internet) met barcode.

Bij reizen met een grensabonnement kunnen de poortjes met de abonnementskaart worden geopend binnen het vrijreizentraject. Wie verder reist dan het vrijreizentraject, kan vooraf een e-ticket met barcode kopen (of een eenmalige chipkaart bij vertrek vanuit Nederland op de heenreis).

Keuzedag of actiedagkaart

Bij gebruik van een keuzedag of actiedagkaart moet de reis wel dezelfde dag in Nederland zijn begonnen zodat op de heenreis ingecheckt kan worden. Op de terugweg kan dan gewoon worden uitgecheckt waarmee de poortjes openen. Indien de keuzedag of actiedagkaart nog niet is geactiveerd en de reis in het buitenland wordt begonnen, moet de reis op een station in Nederland worden onderbroken om daar de keuzedag/actiekaart te activeren. Je hebt dan een kaartje nodig tot aan dat station.

Interrail

De bedoeling is dat reizigers in de Thalys, IC Brussel, ICE, IC Berlijn en CityNightLine door de conducteur een barcode-sleutelkaartje uitgereikt krijgen waarmee de poortjes geopend kunnen worden. Voor de overige treinreizigers delen servicemedewerkers deze barcode-sleutelkaartjes uit bij aankomst van de trein. Deze servicemedewerkers moeten paraat staan op stations Roosendaal, Maastricht, Heerlen, Venlo, Arnhem, Enschede en Groningen. Wanneer deze medewerker gemist wordt, zal de reiziger bij het poortje moeten aanbellen.

Groepskaart

Via NS:

Per deelnemer wordt een sleutelkaartje meegeleverd

Niet via NS:

Het ene ticket met barcode aan elkaar doorgeven, of anders aanbellen bij Service- en Alarmzuil en vragen om doorgelaten te worden.

Homeprint via NS:

Bij de homeprint worden vervolgbiljetten meegeleverd in PDF waar een barcode op staat.

Voor een deelnemer die zich later bij de groep voegt, zal het e-ticket door de ontvanger van het groepskaartje aan de latere instapper vooraf doorgestuurd moeten worden

Homeprint niet via NS:

Dit is vaak één ticket met barcode. Het zal meerdere keren uitgeprint of aan het poortje onderling doorgegeven moeten worden.