• Home
  • Vier sporen tussen Zwolle en Herfte

Vier sporen tussen Zwolle en Herfte

zwolleDe alternatievenstudie Zwolle Spoort is opgeleverd. Het rapport (32 p.) is via internet te downloaden. De studie bevat verschillende scenario’s om de bottleneck bij Herfte op te lossen.

De voormalige staatssecretaris van infrastructuur en milieu, mevrouw Mansveld, heeft vervolgens  op 17 december 2013 het besluit genomen om het aantal sporen tussen Zwolle NS en Herfte van twee naar vier te verhogen, inclusief de aanleg van een vrije kruising voor deze sporen. Hierdoor hebben de treinen tussen Zwolle en Emmen geen hinder meer van de treinen tussen Zwolle en Leeuwarden/Groningen.

Een ander punt is dat de staatssecretaris ook heeft besloten tot aanpassingen aan de oostzijde van het emplacement bij Zwolle om het mogelijk te maken dat de treinen naar Enschede, Deventer tegelijk met de trein naar Leeuwarden/Groningen kunnen vertrekken.

Zij heeft het besluit genomen in overleg met de vier provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel alsmede de vervoerders en de consumentenorganisaties in het LOCOV.

De kwaliteit van de treindienst wordt door deze drie maatregelen aanzienlijk vergroot:

-          De wachttijd van de intercity van/naar Leeuwarden kan met drie minuten worden verminderd;

-          Een goede aansluiting in Groningen/Leeuwarden op de regionale treinen kan door de reistijdverkorting worden geboden;

-          Een derde en vierde trein tussen Zwolle en Leeuwarden is mogelijk!

-          Betere overstaptijden

-          Verbetering van de betrouwbaarheid!

-          De mogelijkheid om meer treinen tussen Zwolle en Enschede te laten rijden;

-          Betere overstaptijden van de treinen uit/naar Emmen zijn mogelijk!!!

De totale kosten zijn geraamd op € 225 miljoen.

Variant dive under

In de tweede helft van 2014 heeft ProRail een viertal varianten uitgewerkt voor het spoorontwerp. Voor de spoorverdubbeling en bouwwerken voor de vrije kruising is in dit geval een tracébesluit benodigd op basis van de Tracéwet. Om hiertoe te komen is eerst een ontwerp tracébesluit nodig waarop de burgers en vooral omwonenden hun zienswijze kunnen geven.

Op 13 november 2015 heeft het Bestuurlijk Overleg Spoor Noord-Nederland (SNN/Overijssel/Zwolle – Prorail – IenM) een integraal advies aan de Staatssecretaris van IenM uitgebracht over de variantkeuze met betrekking tot Zwolle-Herfte.

Het advies luidt als volgt:

"Voor Zwolle-Herfte is unaniem gekozen voor een dive-under (onderdoorgang) bij Herfte (“variant 3”). Dit houdt in dat de treinen tussen Zwolle  en Emmen via een laaggelegen tunnel rijden naar Zwolle – Emmen. Deze rijden als het ware onder het baanvak Zwolle – Meppel door. Ook wel genoemd een kunstwerk van een verdiepte ligging."

Deze variant is goedkoper en beter inpasbaar in het landschap. De fly-over heeft maar 14 seconden rijtijd als voordeel ten opzichte van de dive-under. Verder vergt de dive under de helft van het aantal dagen aan stremmingen van het spoor vergeleken met de fly-over (toch nog ongeveer 350) Ook is de dive-under eerder klaar, eind 2020.

Meer informatie is te vinden op www.prorail.nl via projecten  “Zwolle Spoort”

De presentatie voor omwonenden is hier te downloaden (pdf).

De Tracéwetprocedure ziet er als volgt uit.

Onderdeel Wanneer?
Publicatie Ontwerp-Tracébesluit (OTB) Eind 2015
Mogelijkheid tot indienen zienswijzen op OTB Eind 2015/begin 2016
Publicatie Tracébesluit (TB) en Nota van Antwoord Zomer 2016
Mogelijkheid tot indienen beroep bij Raad van State Zomer 2016
Start voorbereiding uitvoeringswerkzaamheden voorjaar 2016
Start bouw Eind 2016
Bouw gereed Zomer 2021