Skip to main content

Toegankelijkheid

Zelfstandig reizen met een beperking wordt steeds makkelijker in het openbaar vervoer. De nieuwste Nederlandse bussen en treinen zijn over het algemeen goed toegankelijk. Toch lopen veel mensen nog tegen beperkingen van het OV aan. Er wordt nog steeds veel gereden met ouder, ontoegankelijk materieel. Soms worden er bij regionale vervoerders taxibusjes ingezet die niet voor iedereen even goed toegankelijk zijn. Bij het vooraf plannen van de reis zul je altijd zelf rekening moeten houden met wat jij als reiziger wel en niet kan. Rover zet zich via een speciale expertisegroep in voor het toegankelijk maken van het openbaar vervoer.

Toegankelijkheid en trein

NS en ProRail nemen maatregelen om treinen en stations toegankelijk te maken voor alle reizigers. Treinen en perrons worden aangepast om een gelijkvloerse instap te realiseren. Coupés krijgen bredere deuren om zo ook plaatsen voor rolstoelgebruikers te faciliteren. Verder wordt nagestreefd om zo snel mogelijk op alle stations in Nederland assistentieverlening aan te bieden. Om de stationsomgeving voor iedereen toegankelijk te maken worden zoveel mogelijk liften geplaatst. NS en ProRail hebben afgesproken om in 2030 alle stations rolstoeltoegankelijk te hebben. In de reisplanner van NS bestaat de optie om alleen toegankelijke reizen te laten zien, en rekening worden gehouden met extra tijd voor een overstap. Rover heeft samen met Treinen Met Toiletten (TMT) met succes actie gevoerd voor de terugkeer van het toilet in de trein. Echter duurt het nog tot 2025 totdat alle NS-treinen een toilet hebben, bij een aantal regionale vervoerders is een toilet helemaal niet verplicht.

Toegankelijkheid en bus, tram en metro

De meeste bussen in Nederland hebben een lage vloer en een speciale rolstoelplek in het midden van de bus. Ook hebben de meeste bussen zitplaatsen speciaal voor oudere reizigers, mensen met kleine kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een lichamelijke beperking. Haltes worden omgeroepen en aangegeven op een scherm. De chauffeur kan helpen met instappen. In de vervoersconcessie Arnhem/Nijmegen is afgesproken dat er in iedere bus twee rolstoelplekken zal zijn. Rover wil dit in zoveel mogelijk regionale vervoersconcessies afspreken

Ook tramhaltes worden steeds meer toegankelijk gemaakt. De trams van RandstadRail en de Uithoflijn zijn bijvoorbeeld al toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat geldt ook voor de stadstrams in de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam en een groot deel van Den Haag. Deze trams hebben een extra brede plek voor een rolstoel of kinderwagen. Op metrostations is een lift of hellingbaan aanwezig zodat deze rolstoeltoegankelijk zijn. Het perron is even hoog als vloer van de metro, de knoppen op de deur zitten op gelijke en juiste hoogte en het volgende station wordt in de metro omgeroepen en weergegeven.

Wat doet Rover aan toegankelijkheid?

In de expertisegroep Toegankelijkheid van Rover wordt kennis en (ervarings)deskundigheid bij elkaar gebracht. Hier gaat het met name over belemmeringen die reizigers met een lichamelijke, verstandelijke of gedragsbeperking in het OV kunnen tegenkomen en hoe het OV hierbij kan verbeteren. Hierbij werkt Rover samen met landelijke, regionale en lokale organisaties die specifieke belangen van hun doelgroep behartigen. Zij kennen de specifieke problemen en wensen van hun achterban, Rover kan hier de kennis van het OV aan toevoegen.

In het openbaar vervoer is de laatste jaren dankzij goed overleg al veel bereikt. Zo is de assistentieverlening flink verbeterd en wordt beter rekening gehouden met de wensen van de individuele reiziger. Hierdoor is de aanmeldtijd voor assistentieverlening verminderd naar een uur en het aantal stations met assistentieverlening flink uitgebreid. Mede dankzij de inzet van Rover worden er in de nieuwe Sprinters toiletten ingebouwd.