Skip to main content

Onze wensen

Reizigersvereniging Rover wil goed en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen. Dat betekent voldoende treinen, bussen, trams en metro’s met goede aansluitingen op levendige stations met de nodige voorzieningen. Daarbij moet de reisinformatie goed zijn en de prijs niet te hoog. Iedereen moet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken en dit moet voldoende aantrekkelijk zijn om met de auto (en op lange afstand het vliegtuig) te kunnen concurreren.

Wat is goed openbaar vervoer nog meer volgens Rover?

De reiziger centraal

Het openbaar vervoer draait om de reiziger. De reiziger moet dan ook op plaats 1,2 en 3 staan. Als er iets mis gaat, moet de reiziger eenvoudig terechtkunnen bij een goede klantenservice. Rover vertegenwoordigt de reiziger aan de overlegtafels om te zorgen dat de stem van de reiziger gehoord wordt.

Een serieus alternatief

Goed openbaar vervoer moet kunnen concurreren met de auto. Zodat reizigers kiezen voor het OV omdat dit aantrekkelijk is, niet omdat het niet anders kan. Automobilisten moeten worden verleid om te kiezen voor een OV-reis. Dat kan alleen met snel, voldoende en betaalbaar OV dat geen drempels opwerpt en de reiziger van deur naar deur brengt.

Betaalbaar

Wanneer het openbaar vervoer te duur wordt, ontstaat er vervoersarmoede. Niet iedereen kan dan nog de reizen maken die hij of zij zou willen. Bovendien zullen mensen eerder kiezen voor de auto, wanneer het duurzame alternatief te duur is. Meer auto’s betekent ook weer een grotere schadepost aan milieu en gezondheid. Daarom is betaalbaar OV heel belangrijk. Daarbij moeten tarieven ook transparant en eenvoudig te begrijpen zijn.

Voor iedereen

Iedereen moet aan onze samenleving kunnen deelnemen. Er moet daarom speciale aandacht zijn voor reizigers die iets meer moeite hebben van A naar B te komen. Denk aan reizigers met een mobiliteitsbeperking of met beperkingen op het gebied van communicatie of informatieverwerking. Daarnaast is het belangrijk dat ook reizigers in buitenwijken en plattelandsgebieden zich kunnen verplaatsen.

Voldoende beschikbaar OV

Er komen honderdduizenden nieuwe woningen bij. Dat zijn allemaal nieuwe reizigers en het openbaar vervoer loopt al tegen zijn grenzen aan. Dankzij openbaar vervoer kunnen veel mensen tegelijk zich verplaatsen. Maar dat willen wij niet doen in overvolle bussen en treinen. Rover wil daarom forse investeringen in buslijnen, lightrail en spoorverdubbeling. Rover streeft naar een verdubbeling van het OV-gebruik in 2030: #OVmaal2.

Reisinformatie

Betrouwbare en duidelijke reisinformatie zorgt voor een fijnere reis. Vooral bij verstoringen is actuele informatie heel belangrijk. Reizigers moeten zo worden geholpen snel en comfortabel op hun bestemming te komen. Hier kan nog het nodige worden verbeterd. Goede reisinformatie moet bovendien beschikbaar zijn voor verschillende groepen reizigers, ook diegenen die niet met een smartphone op zak lopen. Ook de klantenservice moet op orde zijn. Reizigers moeten snel en goed worden geholpen.

Duurzaamheid

Openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage aan de beperking van schadelijke uitstoot en aan een beter gebruik van onze schaarse ruimte. Steden worden steeds vaker autoluw en er is veel aandacht voor de noodzakelijke verbetering van het klimaat. Het openbaar vervoer zorgt dat wij op een duurzame manier ons kunnen verplaatsen. Elektrische bussen en treinen op windenergie dragen hier aan bij.

Voldoende geld voor het OV

Waarom wordt er wel nieuw asfalt gelegd, maar kan er geen nieuwe buslijn komen zonder dat er op een andere lijn moet worden bezuinigd? De budgetten voor het OV staan al jaren onder druk. Reizigers zien daarom op bepaalde tijdstippen hun bus verdwijnen. Via politieke lobby maakt Rover zich sterk voor voldoende budget voor het OV. Bovendien moet nu worden geïnvesteerd in de toekomst: denk aan grote railprojecten, vrije busbanen en nieuwe tramlijnen.

De touwtjes in handen

Eindeloos ‘omchecken’ bij een overstap, meer oog voor het systeem dan voor de reiziger. Reizigers hebben er soms last van dat het openbaar vervoer wordt gerund door verschillende bedrijven die niet één geheel vormen. Het is goed dat verschillende OV-bedrijven de kans krijgen om met een mooi aanbod voor het OV in hun regio te komen, maar daar is wel strakke regie vanuit het Rijk bij nodig.

Meer dan alleen openbaar vervoer

Bij een reis van deur tot deur is vaak meer nodig dan een bus of trein. Vooral waar minder mensen wonen, is die bus of trein er ook niet altijd. Rover wil daarom dat er ook wordt gekeken naar aanvullende vervoersmiddelen. Van de elektrische fiets en deelscooter tot de haltetaxi en speciaal doelgroepenvervoer. Ook deze vervoersmiddelen moeten betaalbaar, comfortabel en flexibel zijn en er moet goede reisinformatie beschikbaar zijn.

Rover wil uitnodigend en gemakkelijk openbaar vervoer van deur tot deur: goed, betaalbaar en
drempelvrij openbaar vervoer biedt iedereen verplaatsingsmogelijkheden en moet de
bereikbaarheid en leefbaarheid van ons land bevorderen. Daarbij is het belangrijk dat de wensen
van de reiziger gehoord worden.