Skip to main content

Vliegtuig gemist door vertraging

Rover ontvangt regelmatig klachten van reizigers die op weg naar het vliegveld vertraging met de trein opliepen. Dit met uiteenlopende gevolgen. De ene reiziger heeft een taxi moeten nemen en wil de kosten hiervoor bij de vervoerder declareren. Een ander heeft zijn of haar vlucht gemist en wil die kosten verhalen. Dit kan om veel geld gaan want het omboeken van een vliegticket kan honderden euro’s kosten.

Geschillencommissie Openbaar Vervoer

In het Burgerlijk Wetboek 8:108 staat dat vervoerbedrijven niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gevolgschade van reizigers (zoals het missen van een vlucht als gevolg van vertraging). OV-bedrijven kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld bij opzet, bewuste roekeloosheid of extreme nalatigheid. Aangezien bij de meeste vertragingen of uitval sprake is van pech, worden reizigers bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer de laatste jaren vaak in het ongelijk gesteld.

Rover vindt het wel erg makkelijk dat vervoerders gevolgschade niet vergoeden. Wij hebben dan ook vaak tegen deze regel geprotesteerd. Rover raadt aan altijd een klacht in te dienen bij de vervoerder. In sommige gevallen bieden vervoerders coulance aan en vergoeden zij een deel van de schade.  Als de vervoerder niet ingaat op je klacht dan kan je de stap naar de Geschillencommissie maken. Maak vooraf wel een inschatting van jouw kans van slagen. De kosten voor de commissie bedragen namelijk €27,50. Je krijgt dit ‘klachtengeld’ terug wanneer de commissie je in het gelijk stelt.

Ik mis mijn vlucht, wat nu?

 • 1.

  Dreig je het vliegtuig te missen door grote treinvertraging? Meld je dan direct bij de vervoerder. De conducteur zou kunnen helpen door bijvoorbeeld een taxi te regelen voor reizigers naar Schiphol.

 • 2.

  Is dit niet gelukt en is het vliegtuig al weg? Leg dan een claim neer bij de vervoerder en meld hierin een eventuele gang naar de geschillencommissie. Beschrijf de situatie en vermeld hierin in ieder geval vertrektijd en -plaats, geplande aankomsttijd en wat de schade is. De schade die je hebt moet je onderbouwen met bewijs. Dit kunnen kopieën van aankoopbewijzen zijn. Vermeld eveneens een maximale reactietermijn, binnen 4 weken is een redelijke periode. Download hier een voorbeeldbrief. Deze brief is gericht aan NS, voor een klacht aan NS International is het adres Postbus 2552, 3500 GN Utrecht.  

 • 3.

  Wijst de vervoerder de claim af? Je kunt dan je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Hier kan jij jouw klacht indienen.  

 • 4.

  Om een kans op succes te hebben bij de Geschillencommissie moet je als reiziger kunnen aantonen dat je een flinke marge voor vertraging had ingebouwd. Zou je bijvoorbeeld zo’n 2 uur voor vertrek van het vliegtuig zonder vertraging al op het vliegveld zijn aangekomen? Dan heb je als reiziger je plicht gedaan en kan de Geschillencommissie zich buigen over de vraag of NS ook voldeed aan de zorgplicht die OV-bedrijven hebben. Zo kijkt de geschillencommissie of de vervoerder "steken heeft laten vallen" (zoals reizigers slecht informeren of niet hebben opgevangen).

Ben je van plan naar de Geschillencommissie te stappen? Houd Rover dan op de hoogte! Hoe meer uitspraken er op dit gebied zijn, hoe meer mogelijkheden wij hebben om een goede regeling voor reizigers af te dwingen.