11
augustus
2017

OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad Leidschendam-Voorburg 2018

Voor Rover is de doelstelling van de Wet personenvervoer 2000 (afgekort: Wp 2000) leidend. Daarin is bepaald
dat het openbaar vervoer een belangrijke rol moet spelen in de vergroting van de bereikbaarheid in Nederland.
Door een groter gebruik van middelen van collectief vervoer in plaats van de particuliere auto kan de congestie
volgens de Wp2000 op de wegen worden verminderd, hetgeen van belang is voor de mainport-functie, de
bereikbaarheid van de economische centra, de stedelijke regio's en daarmee voor de economische groei in ons
land. Tegelijkertijd kan op deze wijze in de sociale functie van het openbaar vervoer worden voorzien.

Verkeers- en vervoerplan gemeente Leidschendam-Voorburg
Herijking 2014, met doorkijk naar 2040

Volgens de herijking van het Verkeers- en vervoerplan zullen binnen de gemeente en in de regio de
komende jaren een aantal ruimtelijke plannen ontwikkeld worden, die zullen zorgen voor een toename
van de mobiliteit en verschuiving van de verkeersintensiteit op diverse wegen. Daaronder bevinden zich
ontwikkelingen die volgens dit plan een grotere impact zullen hebben op het lokale vervoersysteem. In
dat kader zijn genoemd:

– de herontwikkeling van Leidsenhage;
– de Transformatie van Klein Plaspoelpolder en Overgoo;
– de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor en Schakenbosch;
– de ontwikkeling van de Centrale Zone Den Haag (Binckhorst en Vlietzone).

Daar waar mogelijk zal volgens het Verkeers- en vervoerplan openbaar vervoer aan grotere ruimtelijke
ontwikkelingen worden gekoppeld. Op langere termijn zullen ruimtelijke ontwikkelingen worden
gerealiseerd in de omgeving van knooppunten voor openbaar vervoer.


Het Verkeers- en vervoerplan gaat uit van een reizigersgroei van 50% in 2030. Tegelijkertijd wordt in de
komende jaren nog rekening gehouden met een bezuiniging op BDU-gelden waardoor de bediening van
bestaande lijnen waarschijnlijk verder onder druk komen te staan. De verwachting is dat nà 2020 het
aantal reizigers met minstens 5% per jaar zal moeten groeien. Als gevolg daarvan zal de capaciteit van
de bestaande raillijnen moeten toenemen. Daarbij wordt gedacht aan een hogere frequentie, gekoppeld
rijden (RandstadRaillijnen) en nieuwe trams (tram 6) met meer capaciteit dan de oude, rood-beige GTL 8
trams. Ook het openbaar vervoernet zelf zal op lange termijn weer moeten worden uitgebreid waarbij
de inzet is de vervoersfunctie van sterke lijnen te versterken. Daarnaast wordt ook de economische en
sociale functie van OV-lijnen belangrijk gevonden.

In de oplossingsrichtingen maakt het Verkeers- en vervoerplan ten behoeve van het OV de volgende keuzes:

 • Bij de verdere inrichting van wegen in het kader van Duurzaam Veilig is de doorstroming van het
  openbaar vervoer een belangrijk aandachtspunt. Daar waar mogelijk en noodzakelijk houdt de
  gemeente rekening met de gewenste doorstroming van het openbaar vervoer door bij de inrichting
  drempelplateaus te vermijden en rijbanen waar nodig zoveel mogelijk te versmallen door middel van
  een busbaan.
 • Station Voorburg vormt een voor de hand liggend overstappunt waar het gaat om buslijnen en op
  langere termijn een tramverbinding naar de Haagse Binckhorst en Centrale Zone. In Voorburg West is
  nog traminfrastructuur aanwezig.
 • De Vlietzone leent zich met haar groene karakter niet voor tramverbindingen en transferia. Met het
  meewerken aan StedenbaanPlus is de gemeente bereid ruimtelijke ontwikkelingen te verkennen.
  Daaronder valt ook onderzoek naar mogelijke extra stations op spoorlijn Den Haag – Leiden ter hoogte
  van De Zijde/ Duivenvoorde.
 • De gemeente is voorstander van capaciteitsuitbreiding op de Goudse Lijn op lange termijn;
  Voorwaarde is wel een uitermate zorgvuldige inpassing ter hoogte van de stationsomgeving Voorburg
  en Hofwijck. Dit zal echter pas op lange termijn gebeuren.
 • Toevoegen van halte en transferium Overgoo zijn aan de orde wanneer het gebied wordt
  getransformeerd.
 • Openbaar vervoer voor minder validen. Waar de (loop)afstand naar haltes een probleem vormt, wordt
  gekeken in hoeverre maatschappelijk vervoer met vrijwilligers een alternatief vormt. In gebieden waar
  geen openbaar-vervoerhalte op loopafstand aanwezig is, zet Leidschendam-Voorburg voor oudere en
  minder valide bewoners in op Maatschappelijk Vervoer op Maat (bijvoorbeeld door Woej) of de
  Regiotaxi om dit probleem op te lossen met deur-tot-deurvervoer.

Rover is ingenomen met de ambitie de groei van het openbaar vervoer in de gemeente Leidschendam-
Voorburg en de regio in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen te bevorderen. Deze past in de
visie van Rover om meer in het openbaar vervoer te investeren en daarbij te anticiperen op het
Toekomstbeeld OV 2040. Daartoe zal onder meer het HOV-net en netwerk RandstadRail in de regio
moeten worden uitgebreid. Op die wijze wordt de bereikbaarheid van de stad en regio aanzienlijk
beter en aantrekkelijk om in te wonen en er te verblijven.

Onze wensen voor de komende raadsperiode 2018-2022 zijn:

 • meer en duurzaam OV + Toekomstbeeld OV 2040 [brief van staatssecretaris IenM aan de TK d.d. 16
  december 2016]

 • uitbreiding RandstadRail via Leidschendam-Voorburg naar Zoetermeer en Leiden i.h.k.v.
  Toekomstbeeld OV 2040

 • ontsluiting van 't Lien en Leidschendam Zuid met OV

 • frequenties van tram + bus moeten omhoog

 • overige uitgangspunten Rover

In deze brief vindt u een nadere uitwerking van onze wensen.

Categories: Rover-Den Haag

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Contact

 • Utrechtseweg 59 3818 EA Amersfoort
 • 033-4220450
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons