Skip to main content

Het bus- en treinvervoer in West Overijssel

thumb overijssel zwollefotoHet busvervoer
Het voorzieningenniveau van de twee bus-concessies in onze regio (Midden Overijssel en IJsselmond) is tot nu toe – ondanks aangekondigde bezuinigingen – nog grotendeels intact gebleven. De concessie Midden – Overijssel wordt eind 2020 een onderdeel van de gaat eind 2020 in op de nieuwe concessie IJssel Vecht. Het eerste jaar zal Keolis, die blijft als vervoerder, de oude dienstregeling blijven rijden. De concessie IJsselmond gaat eerst in december 2023 over in deze nieuwe concessie. De huidige vervoerder Connexxion zal om die reden weinig wijzigen. De lijnen van het huidige OV-kernnet blijven grotendeels in stand. Het OV in en rond Deventer gaat eind 2020 over naar de concessie IJssel – Vecht en in december 2023 of nog later over naar de nog aan te besteden  concessie Berkel – Dinkel.

Zoals reeds genoemd blijven de lijnen van het huidige OV-kernnet grotendeels in stand. Het betreft hier alle regionale treinverbindingen in onze regio en vier buslijnen. Het traject Zwolle - Dedemsvaart (lijn 29 en 83), lijn 165 (Raalte-Deventer), lijn 71 (Zwolle-Hasselt-Zwartsluis-Vollenhove-Emmeloord) en lijn 141 (Kampen-Emmeloord-Urk). Lijn 30 Hardenberg – Hoogeveen is straks in de nieuwe concessie geen kernnetlijn meer.

In Zwolle is het nieuwe busstation en de nieuwe busbrug, de Schuttebusbrug, in gebruik genomen. Dit betekent dat de bussen niet meer voor het station Zwolle langs rijden. Dit zal tot medio 2021 ook niet kunnen omdat op de plaats van het oude stadsbusstation een ondergrondse fietsenstalling in aanbouw is. Het betekent wel dat de bussen van diverse buslijnen moeten omrijden waardoor de reizigers meer kilometers moeten meebetalen. Met de gebruikelijke indexatie, verhoging BTW van 6 naar 9 procent resulterend in een stijging van 20 – 50 %. De vervoerder Keolis had de reizigers die extra kilometers (euro’s) beter kunnen schenken! Het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het station Zwolle biedt voor wachtende reizigers nog weinig voorzieningen om te schuilen. Hoe het busvervoer na 2020 eruit zal zien, is nog niet bekend.

Het vervoer op het platteland van Overijssel verschraalt. De regiotaxi is afgeschaft. Alleen voor het leerlingenvervoer en het WMO-vervoer hebben de meeste gemeenten een eigen gezamenlijke vervoersregeling getroffen. De kleinste dorpen zijn nog met de buurtbus te bereiken die meestal niet in het weekeinde rijden. Het aantal buurtbussen is stabiel, maar in Noord – West Overijssel lukt het niet om een buurtbusproject te starten, eenvoudig omdat het aantal vrijwilligers te klein is. De provincie Overijssel laat ons inziens het platteland te veel over aan het maatschappelijk initiatief.  Voor scholieren en Hbo-studenten is het scholierenvervoer in de ochtend- en middagspits.

De verantwoordelijkheid voor de bereikbaarheid van de kleinere kernen legt de provincie neer bij de gemeentes. Die moeten in het kader van de participatiemaatschappij samen met vrijwilligers  alternatieven van de grond zien te krijgen voor het wegvallende OV. De provincie beperkt zich daarbij tot een stimulerende en faciliterende rol. Komen die initiatieven er niet, dan is dat niet het probleem van de provincie, maar van de reizigers die geen goed alternatief hebben voor het weggevallen OV.

Wij pleiten meer voor OV (nieuwe stijl),  dat bestaat uit een geregisseerde mix van normale bussen in de spitsuren, kleinschalig bus-ververvoer (buurtbussen en belbussen/auto’s) in de daluren en meerijopties in de latere avonduren en in bepaalde periodes van de weekends. Op die manier kan ook buiten de spits tegen veel lagere kosten de bereikbaarheid van veel grotere kernen, die niet aan een spoorlijn of aan een van kernnetlijnen van het busvervoer liggen.

De toekomst van de stadsnetten is momenteel nog onduidelijk. De stadslijnen vervullen niet alleen een belangrijke functie voor de inwoners maar ook voor de bezoekers van de steden. Daarom willen wij naast een attractief regionaal OV-kernnet ook een attractief stedelijk OV- kernnet in Zwolle, Deventer en Kampen.

Onze standpunten in bovenstaande zaken zijn via het Rocov Overijssel in diverse gevraagde en ongevraagde adviezen aan de provincie Overijssel kenbaar gemaakt. De Rocov’s van Gelderland, Flevoland en Overijssel werken in de regio Oost samen net als de drie provincies van de regio Oost. Het gaat dan om tot betere onderlinge beleidsafstemming, geoptimaliseerde interprovinciale lijnennetten, tariefharmonisatie en tariefintegratie, kostenbesparingen en vooral meer reizigers door een beter OV. Of dit alles veel zoden aan de dijk zet voor aanpassingen van het provinciale beleid is nog maar de vraag.

Het treinvervoer
thumb zwolle stadshagen 2Het regionale treinvervoer, dat in zijn geheel tot het OV-kernnet behoort, staat er in Overijssel goed voor. Het aantal reizigers is ook in 2019 weer toegenomen. Dit betekent dat de capaciteit in de spits te klein is zodat de meer reizigers vanaf de stations Raalte, Heino, Ommen, Dalfsen moeten staan. Bezuinigingen zijn hier niet aan de orde. De spoorlijn Zwolle – Enschede is zelfs nagenoeg kostendekkend omdat zowel uit Twente als uit Zwolle veel reizigers in de nieuwe treinen van Keolis instappen.

De lijnen Zwolle – Kampen en Zwolle – Enschede zijn geëlektrificeerd. Beide lijnen worden met de ingang van dienstregeling door Keolis bediend. Elektrificatie en snellere treinen maken een één uurs IC-verbinding tussen Zwolle en Enschede mogelijk. Deze IC rijdt van mandag tot vrijdag tot ongeveer 19:30 uur.

Vanaf 15 december 2019 stoppen de treinen van Keolis ook op het station Zwolle Stadshagen. Dit had twee jaar eerder gemoeten. Maar die stop in Stadshagen was als gevolg van de bodemproblemen die ProRail niet had voorzien, en de daarmee gepaard gaande snelheidsbeperking op het baanvak niet haalbaar.

Een aandachtspunt is de samenloop van Keolis en NS op het traject Wierden-Enschede. Het gaat hier om de beperkte spoorcapaciteit op het traject Wierden-Enschede. Op dit traject dient Keolis ook nog rekening te houden met de goederentreinen en de internationale trein Amsterdam - Berlijn.

Het enkelsporige baanvak Zwolle - Wierden schept ook problemen en levert minuten wachttijd voor de reizigers op. De nieuwe IC rijdt niet met 140 km door Heino maar met 40 km per uur.  Dit is vanwege het smalle perron in Heino waardoor de veiligheid van de reizigers op het perron in gevaar komt. Daarbij komt dat de wissels op Heino niet geschikt zijn voor hogere snelheden. Een flink probleem waarbij de oplossing niet goedkoop zal zijn.

Het stationsgebouw van Zwolle is momenteel voor een deel leegstaand. Het is bedoeling dat in het jaar 2021 hier een mooie stationshuiskamer komt. Ook het toilet komt meer richting de tunnel. Dan is ook de nieuwe fietsenkelder afgebouwd.

Wij blijven pleiten voor een overkapping op het perron 15/16 van het station Zwolle. Dit perron wordt in de zomer van 2020 verbreed zodat dan wel plaats is voor wachtvoorzieningen voor de reizigers van de treinen naar Emmen.

Medio 2021 zijn de vier sporen tussen Zwolle en Herfte klaar. Dan kunnen de treinen van / naar Emmen zonder hindernissen – zoals het wachten op treinen van / naar Meppel - rijden van / naar Zwolle. Zij rijden onder het spoor Zwolle – Meppel door (dive-under). Voor de reizigers van/uit het noorden en ook vanuit Emmen betekent dit ook enige minuten minder reistijd.