Rover-Limburg

10
oktober
2021

De kaartlezer op het station en de piepjes

Voorchip2 de doorgewinterde treinreiziger komen de piepjes bij het in- en uitchecken met de OV-chipkaart wel bekend voor. Maar voor de incidentele treinreiziger met zo’n kaart ligt dat even iets anders en zeker als hij/zij in- of uitstapt op een station dat niet afgesloten is met poortjes. Voor hen is het belangrijk dat het in- en uitcheckproces correct verloopt. Wij vertellen waar de reiziger op moet letten.

Zoals aangegeven zijn veel stations heden ten dage afgesloten en krijgt men alleen toegang tot de perrons en de treinen na ingecheckt te hebben bij de poortjes. Ook het uitchecken geschiedt dan via de kaartlezer bij de poortjes. Belangrijk is om op stations met meerdere vervoerders het juiste poortje te passeren zoals in Sittard, het station dat bediend wordt door NS en Arriva. Maar op de andere grotere stations zoals Heerlen, Maastricht en Roermond, welke ook door zojuist vermelde spoorwegmaatschappijen worden bediend, zijn geen poortjes en dient men derhalve via de kaartlezer bij de ingang van het station, in de stationshal of op het perron in- en uit te checken. Denk er wel aan dat u incheckt bij de vervoerder waarmee u gaat reizen.

05
oktober
2021

“Schienenersatzverkehr” tussen Heerlen en Aachen Hbf

Inbtr verband met wisselvernieuwing op het baanvak Herzogenrath en Aachen Hbf zullen de treinen tussen van Maastricht naar Aachen Hbf (RE18) vanaf aanstaande woensdagavond 20.00u. u. tot en met maandag 1.00u. tussen Heerlen en Aachen Hbf vervangen worden door bussen. Naast de RE18 zullen op het traject Aachen Hbf-Herzogenrath ook de treinen van de RB 20 (Stolberg Altstadt/Düren-Aachen Hbf-Herzogenrath-Alsdorf-Stolberg Hbf) en de RE 4(Aachen-Mönchengladbach-Dortmund) en RB 33 (Aachen-Heinsberg/Essen) niet rijden en zullen er bussen worden ingezet.

25
september
2021

Wordt de Maaslijn later opgeleverd door problemen bij ProRail?

Opnieuw                zijn er twijfels gerezen of de electrificatie van de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen op tijd wordt gerealiseerd. De huidige planning van ProRail geeft aan dat de Maaslijn in november 2024 klaar is.

Maar nu komt er een nieuwe aap uit de mouw in die zin dat ProRail, na het tegen het licht houden van de planning rondom de uitvoering van het project, de betrokken partijen waarschuwt voor een mogelijke vertraging bij de elektrificatie van vermelde spoorlijn. De opstelling van de provincies Limburg, Brabant en Gelderland is dat ProRail extra inspanningen zal moeten doen teneinde de electrificatie van de Maaslijn binnen de afgesproken termijn te kunnen realiseren.

24
september
2021

Glimble: de app van Arriva om jouw reis te regelen

ArrivaKaartlezers Roermond heeft een nieuw reisplatform ontwikkeld met de naam Glimble. Met deze app kan de reiziger een reis van deur tot deur plannen en boeken. De betaling kan via een creditcard of door een automatische incasso.  Alle vormen van openbaar vervoer zoals trein, tram, bus en metro zijn hierin  meegenomen, maar ook het boeken van (deel)auto’s, (deel)fietsen en taxi’s is via deze app mogelijk.   

Na een aanbesteding is Arriva gekozen voor de uitrol van het reisplatform Glimble. Na Limburg wordt Glimble ook geïntroduceerd in de rest van Nederland. De regio Limburg is een van de acht regio’s die meedoen aan een nationale pilot Mobility as a Service (MaaS) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om reizen, ook grensoverschrijdend, makkelijker te maken en om duurzame mobiliteit te stimuleren.

18
september
2021

125 jaar spoor Sittard Heerlen Schaesberg Herzogenrath

Op                zaterdag 12 september 2021 werden er een reeks festiviteiten georganiseerd door de stichting HEERLYCKheyt Schaesberg. Het onderwerp van deze viering was dat de spoorlijn Sittard-Heerlen-Schaesberg-Herzogenrath 125 jaar geleden in gebruik werd genomen. 

Het programma begon met een treinreis van Heerlen naar station Schaesberg, na de aankomst werd een kunstwerk onthuld en werd met een historische bus van de EMA een rit gemaakt naar Relim waar in het verleden de ondergrondse vakschool van de staatsmijn Maurits was gevestigd. Na een wandeling langs een aantal herinneringen aan het mijnverleden werden de festiviteiten afgesloten in SnowWorld dat gevestigd is op de steenberg van de voormalige staatsmijn Wilhelmina. Alle deelnemers ontvingen het boek “Vervoer in Landgraaf en omgeving in de twintigste eeuw”. 

16
september
2021

Meld overvolle treinen en bussen

StaHaarlem station drukte je als haring in een ton in een overvolle trein? Moet je op het perron achterblijven omdat je er in de trein niet meer bij past? De verwachting is dat het weer druk wordt in de trein, volle treinen kun je melden bij deze website. Bij de melding kun je ook foto’s en/of filmpjes meesturen.

Het Meldpunt Volle Treinen werd in 2014 door Reizigersvereniging Rover in samenwerking met Omroep MAX opgericht. Er is ook een website voor het melden van volle bussen. Meldingen worden periodiek doorgegeven aan de betreffende vervoerder. Er wordt regelmatig een overzicht van de trajecten met de drukste treinen gepubliceerd.

13
september
2021

Komend weekend geen treinverkeer vanuit Maastricht naar Sittard en Valkenburg

Alsbtrhdr gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan het spoor tussen Maastricht en Sittard en tussen Maastricht en Valkenburg op 18 en 19 september is er tussen vermelde plaatsen geen treinverkeer mogelijk. Gedurende de buitendienststelling van de zojuist vermelde baanvakken  worden reizigers met bussen vervoerd. NS zet snelbussen in tussen de Limburgse hoofdstad en Sittard en mensen reizende met de stoptrein naar en vanaf de stations Maastricht Randwyck, Maastricht, Bunde, Beek-Elsloo en Geleen-Lutterade maken gebruik van de stopbus van Arriva. Ook zullen tussen Valkenburg en Maastricht Randwyck geen treinen rijden en worden reizigers per bus van Arriva vervoerd. Het meenemen van fietsen is niet mogelijk. Houdt u rekening met een 30 minuten langere reistijd.

31
augustus
2021

Vervoerders rekenen op een drukke septembermaand

Deze                week beginnen de onderwijsinstellingen aan het nieuwe studiejaar. In Limburg overlegt Arriva met de Limburgse onderwijsorganisaties om de lestijden te spreiden om zo de drukte in de spits te verminderen.

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer is nu 60 tot 70 procent ten opzichte van de periode voor het coronavirus. De vermindering van het aantal reizigers komt onder andere doordat twee derde van de forenzen thuis blijft werken en door de afkeer die smmige reizigers hebben tegen het  dragen van een mondkapje. De Tweede Kamer staat achter het voornemen van het demissionaire kabinet om op 20 september de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer(ov) af te schaffen.

30
augustus
2021

Arriva en het rijden op het HoofdRailnet

Arrivasdr gaat samen met de andere regionale vervoerders, verenigd in Federatie Mobiliteit Nederland (FMN), de strijd aan over de onderhandse gunning van het HoofdRailnet (HRN) aan de NS. Het kabinet is voornemens om het HRN tot 2035 onderhands aan NS te gunnen. Het verwondert de FMN dat het HRN voor een periode van tien jaar onderhands gegund wordt. In een artikel in de Telegraaf laat Arriva’s bestuursvoorzitter Anne Hettinga weten dat de voorbereidingen voor een bodemprocedure in volle gang is zijn teneinde de onderhandse gunning te voorkomen.

24
augustus
2021

Waar zouden wij zijn zonder de trein…..

Deze                slogan was eens een mooie reclame-uiting van NS en een slogan die als een paal boven water staat. Maar waar zouden wij zijn zonder NS-personeel?                   

Terwijl directie en beleidsmakers van NS in hun ivoren torentje allerlei plannen bedenken hoe het allemaal efficiënter, goedkoper en beter kan op de stations en in de treinen, krijgen bepaalde groepen reizigers in de toekomst te maken een verschraling van de serviceverlening.  

En wie zijn dan die mensen die voor het maken van hun reis afhankelijk zijn van de ondersteuning door servicemedewerkers. Allereerst zijn daar de wat oudere mensen die bij het ontbreken van een NS Tickets & Servicewinkel of een OV Service & Ticket winkel bij de kaartautomaat vragen hebben over het kopen van een vervoerbewijs of problemen ondervinden bij het opladen van de OV-chipkaart.

19
augustus
2021

Aanbesteding van het Openbaar Vervoer in de komende jaren

Welke financiële risico’s willen de aanbestedende overheden nu nemen?

Zoals                algemeen bekend is kregen de ov-bedrijven na het uitbreken van de covid-19 pandemie te maken met sterk terugvallende reizigersaantallen en inherent hieraan een significante daling van de inkomsten. In verband hiermede kan men dus de vraag stellen of bij openbare aanbestedingen van het openbaar vervoer ov-bedrijven nog staan te trappelen om het bus- en eventueel het treinvervoer in een bepaalde regio binnen te halen.  

Echter vóór de coronacrisis stonden vervoerders hiervoor wel in de rij. Maar dat is helaas niet meer zo en staan toekomstige aanbestedingen onder druk. Er bestaat dus het risico is dat vervoerbedrijven afhaken en er helemaal geen marktwerking meer is.

17
augustus
2021

Mogelijk einde mondkapjesplicht in het OV vanaf 20 september 2021

InCorona mondkapje verplicht Nederland is het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer (OV) verplicht sinds 1 juni 2020. Het was het eerste segment van het openbare leven waar deze verplichting werd ingevoerd. Echter het kabinet streeft ernaar om de mondkapjesplicht per 20 september te beëindigen. De effectuering daarvan is afhankelijk van het advies van het OMT welke in de eerste helft van september verwacht wordt.

Maar naast de afschaffing van meer aangehaalde verplichting zou op 20 september ook de anderhalve-meter maatregel, het thuiswerkadvies en het advies om enkel op rustige momenten te reizen worden losgelaten.

15
augustus
2021

Korte berichten 4

België

Alsstation de Panne gevolg van de overvloedige regenval en de overstromingen is er vorige maand zeer veel schade ontstaan aan woningen, gebouwen en infrastructuur in onze provincie en in de ons omringende regio’s. Maar naast de materiële ramp zijn er bij onze zuiderburen, in het bijzonder in Wallonië, en in de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts ook nog eens meer dan 220 mensen om het leven gekomen.   

Ook vele spoortrajecten vielen ten prooi aan het wassende water waardoor er op een gegeven moment geen treinverkeer meer mogelijk was tussen Maastricht en Sittard en vanuit de Limburgse hoofdstad naar Visé. Ook op een aantal baanvakken in België en Duitsland konden gedurende kortere of langere tijd geen treinen rijden. Nog steeds wordt er met man en macht gewerkt aan het herstel van het spoor.  Gelukkig rijden er in België op de meeste trajecten weer de treinen volgens de dienstregeling. Alleen op een vijftal trajecten duurt het herstel aan het spoor wat langer. Het betreft de trajecten Ottignies-Gembloux, Dinant-Gendron Celles en dichter bij huis Luik-Nessonvaux, Nessovaux-Pepinster en Pepinster-Spa. Volgens de huidige stand van zaken wordt laatst vermeld traject pas op 4 oktober 2021 in gebruik genomen.

11
augustus
2021

Geen treinen van Heerlen naar Aachen Hbf door staking machinisten

DuitseEurobahn Venlo treinmachinisten staken deze week voor loonsverhoging. De actie van vakbond GDL, waar zowel het goederen- als personenvervoer hinder van ondervindt, duurt tot vrijdagochtend. Machinisten van goederentreinen legden al op dinsdagavond vanaf 19.00 uur het werk neer. Vanaf woensdagochtend 2.00 uur vallen ook een groot aantal passagierstreinen in heel Duitsland uit. Dat heeft ook gevolgen voor het grensoverschrijdende treinen van o.a. Arriva.

20
juli
2021

Tot 2 augustus geen treinen tussen Maastricht en Luik

UPDATE: De treinen rijden weer vanaf zaterdag 24 juli 2021.

HetEijsden overstroming treinverkeer tussen Maastricht en Luik ligt naar verwachting tot 2 augustus stil door de wateroverlast die het gebied rond Eijsden en België vorige week trof. Het spoor bij Eijsden kwam compleet onder water te staan. Op het traject tussen Maastricht en Luik is de schade vooral groot in het grensgebied met België.

[12 3 4 5  >>  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Contact

 • Utrechtseweg 59 3818 EA Amersfoort
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Tijdelijk spoednummer:
  06-57497662

Volg ons