Rover-Limburg

14
april
2021

Tekort Maaslijn verder opgelopen maar Den Haag wil niet betalen

Wordt                het project nog wel in december 2024 opgeleverd of dreigt er weer vertraging?

Het probleem met investeringen in de railinfra is dat de meeste projecten kostenoverschrijdingen en/of vertragingen met zich meebrengen. Deze problemen zie je zowel op landelijk als regionaal niveau. Landelijk deden problemen zich voor bij onder andere de aanleg van de HSL en de Betuwelijn. In Limburg speelt dit voor de treinverbinding Hamont-Weert, de uitbreiding van station Maastricht Noord, de bouw van station Grubbenvorst en de elektrificatie en gedeeltelijke spoorverdubbeling van de Maaslijn.

12
april
2021

Nederland zet druk op België over de route van de tram in Hasselt

In Hasselt tramhalteeen pittige brief aan Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) vragen de gemeente Maastricht en de provincie Limburg opheldering over de route van de tram in Hasselt. De laatste maanden zijn er op dit gebied geen ontwikkelingen en daarom is men ongerust.

Indertijd is er gekozen voor het tracé over de Mouterijstraat en de Stokerijstraat in de Heilig Hartwijk omdat dat de kortste weg naar het station van Hasselt is en omdat dan de bedding van een oud goederenspoor kan worden gebruikt. In de reistijdberekeningen is dat het enige bruikbare tracé binnen de Belgisch-Limburgse hoofdstad als elders in de provincie, met name in Lanaken en Maasmechelen, de tram een knooppunt op het juiste moment wil bereiken.

07
april
2021

Tram 610 en het tramnetwerk in Limburg

RecentelijkStation Heerlen 1948 stond in dagblad De Limburger een artikel over een onderzoek door de gemeente Brunssum om een tram als monument op te nemen in de nog aan te leggen Leisure Lane. Over welke tram het zou moeten worden die  een plekje naast de 4,5 meter brede voet- en fietspad krijgt, daar hebben een aantal inwoners van de gemeente Brunssum al een idee over en hebben hiertoe een initiatief genomen; tram 610 van de Limburgse Tramweg Maatschappij. (LTM). Dit voertuig reed na het stoppen van de tramdienst in Limburg van 1950 tot 1965 in Den Haag.  Na wat omzwervingen door het land werd eerder vermeld tramstel in 2005 geschonken aan de Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) in Simpelveld.Recentelijk stond in dagblad De Limburger een artikel over een onderzoek door de gemeente Brunssum om een tram als monument op te nemen in de nog aan te leggen Leisure Lane. Over welke tram het zou moeten worden die een plekje naast de 4,5 meter brede voet- en fietspad krijgt, daar hebben een aantal inwoners van de gemeente Beekdaelen al een idee over en hebben hiertoe een initiatief genomen; tram 610 van de Limburgse Tramweg Maatschappij. (LTM). Dit voertuig reed na het stoppen van de tramdienst in Limburg van 1950 tot 1965 in Den Haag.  Na wat omzwervingen door het land werd eerder vermeld tramstel in 2005 geschonken aan de Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) in Simpelveld.

03
april
2021

Europese spoorboekjes op internet

Nadat 001 spoorboekjede NS in 2010 besloten had om geen spoorboekje meer uit te geven hebben Rover en Treinreiziger.nl  de handen ineengeslagen met betrekking tot het uitgeven van een spoorboekje hetgeen resulteerde in een mini-spoorboekje voor het jaar 2013; mini-spoorboekje omdat daarin alleen de intercity-tabellen opgenomen waren. Dit boekje groeide in de jaren daarna uit tot een volwaardige spoorboekje en voorziet gelet op de verkoopaantallen in een duidelijke behoefte. In de afgelopen jaren gingen er meer dan 50.000 stuks over de toonbank. Ten gevolge van de coronacrisis was het in de maand december 2020 helaas niet mogelijk om voor 2021 een spoorboekje uit te geven. U kunt het Nederlandse spoorboekje wel online bekijken. De link hiernaar toe alsmede die van een aantal nationale Europese spoorwegmaatschappijen treft u hieronder aan. Volledigheidshalve delen wij mede dat vele nationale spoorwegmaatschappijen al jaren geen papieren spoorboekje meer uitgeven; deze zijn alleen online te raadplegen. De SNCF (Frankrijk) en de RENFE (Spanje) geven al tientallen jaren geen papieren spoorboekje meer uit en zijn ook niet digitaal te raadplegen.

23
maart
2021

Hamont-Weert, na 4 jaar nog niets gerealiseerd in Nederland

WerdHamont station in het regeerakkoord van 2017 nog een paragraaf opgenomen over de reactivering van de spoorlijn Weert-Hamont voor personenverkeer, vier jaar na datum van dit voornemen hebben op zojuist vermeld traject nog geen aanpassingen aan de infrastructuur plaatsgevonden; aanpassingen die nodig zijn om de IC van de NMBS uit Antwerpen via Hamont door te laten rijden naar Weert.   

Helaas heeft het er al alle schijn van dat de in Nederland betrokken partijen rond de heropening van het hierboven vermeld baanvak niet zitten te wachten op deze internationale treinverbinding en dus worden er allerlei trucs uit de kast gehaald om maar niet te hoeven overgaan tot een “upgrade” van het traject waarbij o.a. spoorbeheerder ProRail met nieuwe berekeningen op de proppen komt. De Nederlandse spoorbeheerder schat de kosten voor de aanpassingen van het traject Weert-Hamont op dit moment tussen de 50 en 150 miljoen euro.

18
maart
2021

Van OV-chipkaart naar betaalpas

RoverKaartlezers Roermond is positief over de proef waarbij reizigers kunnen inchecken met hun bankpas. Wel stelt Rover dat de OV-chipkaart niet mag verdwijnen voordat de voorgestelde nieuwe producten goed werken. Mogelijk wordt het probleem met het uit- en inchecken bij de overstap van de ene naar een andere vervoerder opgelost en worden de poortjes/paaltjes van verschillende vervoerders vervangen door één type kaartlezer.

Zestien Lelystadse stadsbussen zijn nu voorzien van nieuwe kaartlezers waarmee reizigers kunnen inchecken met hun bankpas in de bussen van Arriva. Met de huidige OV-chipkaart zal naar verwachting vanaf eind 2023 niet meer gereisd kunnen worden. De nieuwe betaalmethoden zijn ook aantrekkelijker voor hen die weinig met het openbaar vervoer reizen. Zij hoeven nu geen OV-chipkaart meer te kopen maar pakken gewoon hun bankpas, creditcard of smartphone. Dit geldt t.z.t. ook voor de (buitenlandse) toeristen.

14
maart
2021

Klimaatveranderingen en de gevolgen voor het spoor

Volgens0001 spoorwerkzaamheden ProRail zijn er miljarden euro’s nodig om het spoor klaar te maken voor de toekomst. Veranderingen van het klimaat zullen een grote impact hebben op het Nederlandse spoorwegnet en het treinverkeer. Hoogste tijd voor de spoorbeheerder om met een plan van aanpak te komen teneinde in de nabije toekomst opgewassen te zijn tegen de excessen in de weeromstandigheden. Niet alleen bestaat er de vrees dat uitersten hierin zich vaker zullen voordoen maar ook de frequentie daarvan baart ProRail zorgen; zorgen over langere periodes van extreme hitte afgewisseld door periodes met ernstige wateroverlast door intense regenval. Hoeveel geld voor de hieraan gelieerde werkzaamheden nodig is, daar zijn de rekenmeesters van ProRail momenteel druk mee bezig en zij hopen hiermee komend najaar klaar zijn.

08
maart
2021

Plannen voor het slopen van de spoorbrug in Maastricht

RijdendMaastricht Spoorbrug over de Franciscus Romanusweg in Maastricht springt de spoorbrug over de Maas meteen in het oog; de spoorbrug waarover eens passagierstreinen tussen Maastricht en Hasselt reden. Maar in voorjaar van 1954 is het baanvak Beverst-Maastricht, dit tracé stond bij de Belgische spoorwegen bekend onder spoorlijn 20, gesloten voor het personenverkeer en in november 1992 viel het doek voor het goederenverkeer.

De hierboven vermelde brug bestaat uit een vast deel, een boogbrug en een beweegbaar deel; een hefbrug van 32,4 meter. Sinds 2001 is de na de Tweede Wereldoorlog de deels herbouwde brug een gemeentelijk monument. Uit architectuurhistorisch oogpunt is de brug van belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek, het streekgebonden materiaalgebruik, de ornamentiek en de esthetische kwaliteit van het ontwerp.

01
maart
2021

Wat zijn de kansen voor een busverbinding Maasmechelen-Sittard?

MetTrambus het uit 2014 daterend Spartacusplan wilde men het openbaar vervoer in Belgisch-Limburg  verbeteren. Helaas is tot op heden hiervan nog niets gerealiseerd. Het project behelst de heropening van voormalige spoorlijnen en de aanleg van nieuwe tram- en snelbuslijnen. Daarnaast moeten diverse bestaande spoorverbindingen een hogere frequentie krijgen.

Het is de bedoeling dat er drie tramverbindingen worden gerealiseerd waarbij voor de aanleg van het tramtracé gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van de spoorbeddingen van de in het verleden opgebroken spoorlijnen. Daar waar nimmer treinen hebben gereden zullen uiteraard trambanen moeten worden aangelegd.

19
februari
2021

Korte berichten

MAASLIJN

Op 5 december vorig jaar berichtten wij u over de forse kostenoverschrijding bij de elektrificatie en gedeeltelijke spoorverdubbeling van de Maaslijn. Gelet op de vraag wie opdraait voor de meerkosten van het project heeft PvdA Twee Kamerlid William Moorlag een motie ingediend. In deze motie verzocht Moorlag om dit voor rekening van het Rijk te laten komen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in met deze motie hetgeen impliceert dat Den Haag opdraait voor de kostenoverschrijding.

13
februari
2021

Vlag opnieuw uit voor station Klimmen-Ransdaal

Je                zou verwachten dat een groot en qua winkels en eet- en drinkgelenheden goed geoutilleerd station de lijst “Meest gewaardeerde treinstation in Nederland” zou aanvoeren. Maar niets is minder waar. Net als in 2019 viel deze eer te beurt aan het pittoreske station aan de Heuvellandlijn.
Ook voor het jaar 2020 is het onderzoek naar het meest gewaardeerde treinstation uitgevoerd door I&O Research in opdracht van NS en ProRail. De stations Zuidbroek in Groningen en Boskoop Snijdelwijk bezetten resp. de tweede en derde plaats op deze lijst. De stations Valkenburg en Meerssen completeren de TOP 3 voor Limburg.

11
februari
2021

Neemt de kans voor de treinverbinding Weert Hamont toe?

HetHamont afslag Belgisch Parlement stemt binnenkort over een motie voor het realiseren van de treinverbinding tussen Weert en Hamont. Deze verbinding maakt deel uit van het traject Antwerpen-Weert; de zogenaamde spoorlijn 19 waarbij op het Nederlandse gedeelte nog 8 kilometer spoor aangepast moet worden. Maar bij onze zuiderburen is er al het e.e.a. gebeurd met betrekking tot het kunnen laten doorrijden van de trein naar Weert zoals de heropening in 2014 van het station Hamont en in 2019 is Infrabel gestart met de elektrificatie van spoorlijn Mol-Hamont.

10
februari
2021

Onbegrijpelijk waarom er geen NS-treinen in Zuid-Limburg rijden

HoewelMINOLTA DIGITAL CAMERA     Rover-Limburg toejuicht dat NS en ProRail nauwlettend de weersverwachting in de gaten houdt en monteurs en hulplocomotieven klaar heeft staan om storingen zo snel mogelijk te verhelpen, althans dit meldt NS op haar website, is eerder vermelde reizigersbelangenvereniging niet te spreken over de door NS genomen maatregelen rond het beheersbaar houden van het treinverkeer vanaf het moment dat Koning Winter heeft toegeslagen; maatregelen welke hebben geleid tot aanzienlijke aanpassingen van de treindienstregeling voor het zuiden van het land.    

06
februari
2021

Aanbestedingsaffaire OV Limburg blijft NS achtervolgen

De                juridische procedure rond de aanbesteding van het OV in de provincie Limburg in 2015 loopt nog steeds. De reden hiervan is de  geheime bedrijfsinformatie die door een oud-medeweker van Veolia was doorgespeeld aan NS-dochter Abellio.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bestrafte NS destijds vanwege misbruik van haar machtspositie op het HoofdRailnet en vervolgens een verlieslatend bod deed om de concurrentie te dwarsbomen en de decentralisatie van het HoofdRailnet te voorkomen. Dit resulteerde in een boete van € 41 mln.. De strafzaak tegen NS stopte omdat eind vorig jaar het OM het hoger beroep introk. In de hoop verdere vervolging te voorkomen heeft zojuist vermeld vervoerbedrijf meerdere bij de aanbestedingszaak betrokken directeuren de laan uitgestuurd.   

02
februari
2021

Geen korting meer voor houders van Voordeelurenkaart bij reizen in middagspits

Oppaaltjes amersfoort bijsnijden deze website hebben wij u op 13 november 2019 reeds geïnformeerd over het voornemen van NS tot het afschaffen van de korting in de middagspits voor houders van een voordeelurenabonnement.per 1 januari 2021. Ondanks het negatieve advies hieromtrent door Rover en de andere consumentenorganisaties heeft NS voet bij stuk gehouden en daardoor verloren 700.000 NS-reizigers met een voordeelurenkaart (VDU-kaart) vanaf 1 januari 2021 hun 40% korting bij het reizen in de middagspits.

[12 3 4 5  >>  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Contact

 • Utrechtseweg 59 3818 EA Amersfoort
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Tijdelijk spoednummer:
  06-57497662

Volg ons