Rover-Limburg

30
juni
2020

Over de vlaaitjes van Antje van de Statie, de koffie en het dineren in de trein

Aanleidingbtrhdr voor de plaatsing van dit artikel is het feit dat in het Spoorwegmuseum in Utrecht van 23 juni t/m 15 november 2020 onder de naam Tosti’s, Truffels Treinen een tentoonstelling plaatsvindt over restauratieve voorzieningen in de trein en op het station vanaf de jaren 80 van de 19e eeuw.

Je kan het je momenteel bijna niet meer voorstellen dat je vroeger in de trein kon dineren. Vele beroemde treinen zoals de Oriënt-Express en de Rheingold voerden destijds een restauratierijtuig mee. Bij de oprichting en de start van de TEE-treinen (juni 1957) was de aanwezigheid van een dergelijk rijtuig verplicht. Maar ook in de opvolger van de TEE, de Eurocity-trein, kon de reiziger terecht voor een lunch of diner. Overigens reden in de vele andere  (inter)nationale langeafstandstreinen, waaronder de D-treinen, ook een restauratie/bistrorijtuig mee. In Nederland waren er restauratieve voorzieningen aanwezig in een aantal sneltreinen zoals  tussen Amsterdam-Maastricht en in de Randstad Express tussen Groningen en Den Haag. Bij getrokken treinen, dat is een trein bestaande uit een locomotief met rijtuigen, zette NS o.a. het restauratie- en bagagerijtuig (plan D) uit 1951 in. Tot en met het einde van de jaren 60 kon men in vele sneltreinen dineren.

23
juni
2020

Rijdt de intercity Den Haag-Heerlen-Aken in 2025?

NuICNG Breda de voornemens met de betrekking tot de intercity Amsterdam-Heerlen-Aken van de baan zijn, komt  NS met plannen rond de realisering van een intercity-verbinding tussen Den Haag en Aken via Heerlen. Vanuit Aken kunnen  internationale reizigers snel doorreizen naar andere plaatsen in Duitsland. NS ziet de verbinding met een uurfrequentie als een belangrijke stap in het uitbreiden van het aantal grensoverschrijdende treinverbindingen.

Deze conclusie trekt NS na een eigen inventarisatie. Vooral in de regio’s rond de Duitse grens wordt al lang gevraagd om een betere treinverbinding met de Randstad. Aken is een populaire bestemming en bovendien biedt dit de mogelijkheid om aan te sluiten op het Duitse hogesnelheidsnetwerk met bestemmingen  zoals Keulen, Düsseldorf en Frankfurt. Door deze intercity krijgt de trein een sterkere concurrentiepositie ten opzichte van de auto en door de aansluitingen in Aken op Thalys en ICE wordt het zelfs een goed alternatief voor vliegen binnen Europa.

20
juni
2020

Intercity Amsterdam-Heerlen-Aken mogelijk pas in 2031

De btrintercity Amsterdam-Heerlen-Aken wordt op de lange baan geschoven. De verbinding komt er op zijn vroegst vanaf eind 2031. Maar ook dit is nog alleszins zeker.

De afgelopen periode hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en de provincies Noord-Brabant en Limburg bekeken hoe de kwaliteit van de treinverbinding tussen Heerlen en Aken verbeterd kan worden. De conclusie was om de verbinding in twee stappen te verbeteren. Deze verbetering welke in twee fases wordt uitgevoerd heeft tot doel om de verbinding vanuit de Randstad/Eindhoven naar Heerlen en Aken aantrekkelijker te maken.

17
juni
2020

Mondkapje in het OV ! Hoe houden we de reiziger in het OV?

Roverbtrhdr vraagt zich af hoe lang een mondkapje verplicht blijft in het openbaar vervoer. Het dragen van hiervan is ingevoerd om de verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan. Het RIVM adviseerde  positief over het gebruik van mondkapjes in het vliegtuig, helaas was dit advies niet voorzien van een wetenschappelijke onderbouwing. De regering moet ook criteria aandragen wanneer de mondkapjes niet meer hoeven te worden gebruikt in het OV.  

De verplichting tot het dragen van een mondkapje in het OV en het onbehagen dat vele reizigers nu ervaren in trein en bus hebben er al toe geleid dat velen reeds voor de auto hebben gekozen. Althans dit blijkt uit een onderzoek door Markteffect in opdracht van de BOVAG. Wat ook opvalt is de toename van de verkoop van tweedehands auto’s. Mogelijk zijn er ook mensen die overwegen om een motor, scooter of e-bike aan te schaffen.

28
mei
2020

Vanaf volgende week weer meer treinen en bussen

VanwegeArriva Limburg de ontwikkelingen rondom het covid-19 virus en inherent hieraan de te verwachte toename van het aantal reizigers zal Arriva in stappen haar busdienstregeling weer gaan terugbrengen op het oude voorzieningenniveau. De eerste stap daartoe zal op 2 juni worden gezet waarbij direct aangetekend moet worden dat de basis van de dienstuitvoering de vakantiedienstregeling blijft. Deze zal worden aangevuld met een deel van de scholierenlijnen. Voorts zullen op zaterdag de bussen weer volgens de zaterdagdienstregeling gaan rijden en op zondag verandert er niets in de busdienstregeling. In verband met de ruimte in de bussen is het vanaf 2 juni nog niet mogelijk om fietsen mee te nemen. Het is nog niet duidelijk wanneer de buurtbussen weer gaan rijden.

19
mei
2020

“Vervang spoorwegovergang Roermond door passerelle”

Er btymoet een voetgangersbrug komen bij de Robert Regoutstraat in Roermond, zodat de spoorwegovergang gesloten kan worden. Hiervoor pleit Rover. Een passerelle voor fietsers en voetgangers zou het spoor niet alleen veiliger maken, maar ook ruimte bieden voor groei van het aantal reizigerstreinen.

De spoorwegovergang aan de Robert Regoutstraat is de allerlaatste spoorwegovergang in Nederland die niet automatisch wordt bediend. De spoorbomen worden vanaf afstand handmatig gesloten door de verkeersleiding in Maastricht, wat de wachttijd voor overstekend verkeer niet ten goede komt. In de toekomst zullen naar verwachting nog meer treinen de overgang passeren, waaronder snelle Intercity’s rijden naar Maastricht die Roermond op hoge snelheid voorbij rijden. De overgang zal dan nog veel langer gesloten moeten blijven.

12
mei
2020

Verplicht gebruik mondkapje en aanpassingen kaartassortiment bij NS

Nubtrhdr de landelijke maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus enigszins versoepeld zijn, in die zin dat o.a. bepaalde beroepsgroepen weer aan het werk mogen gaan en de scholen voor het voorgezet onderwijs per 1 juni a.s. weer hun deuren openen, zal tussen nu en de grote vakantie het weer drukker worden in de treinen van NS. Uiteraard zal de toename van het aantal reizigers ook voor Arriva gelden.

Om te voorkomen dat het in de treinen binnenkort te druk wordt blijft het verzoek om alleen met de trein op reis te gaan als het strikt noodzakelijk is; de trein is even geen uitje. In het kader van beperking van reizigersaantallen is NS al eerder gestopt met de verkoop van het Groepsticket. Daarbij komt dat vanaf morgen, 12 mei, ook vervoerbewijzen met Samenreiskorting voorlopig niet verkrijgbaar zijn en dat tijdelijk niet mogelijk is om in de daluren een fiets mee te nemen in de trein.

09
mei
2020

Werkzaamheden aan het spoor in de maand mei 2020

Vanwegebtr onderhoud aan de bovenleiding in Duitsland zullen op woensdag 13 mei en donderdag 14 mei de laatste twee treinen van Heerlen naar Aachen Hbf v.v. niet rijden. Het gaat hierbij om de treinen die om 22.43u. en 23.43u. uit Heerlen vertrekken Ook de treinen die om 22.46u. en 23.46u. vanuit Aachen Hbf naar Heerlen vertrekken rijden niet. Voor zondag 17 mei geldt dat alleen voor de laatste trein tussen de eerder vermelde steden. Ter vervanging van de opgeheven treinen rijden er bussen tussen Heerlen en Aachen Hbf. Vanwege het vervoer per bus bedraagt de extra reistijd 15 tot 30 minuten. Voor meer informatie over de dienstregeling op 13, 14 en 17 mei 2020 verwijzen wij u naar de busdienstregeling voor 13/14 en 14/15 mei 2020 en de busdienstregeling voor 17/18 mei 2020.

05
mei
2020

Haltewijzigingen op het busstation Heerlen

VoorHeerlen bushalte G degene die recent op het busstation van Heerlen zijn uit- of overgestapt zal het wellicht zijn opgevallen dat sommige buslijnen thans van een ander busperron vertrekken; zeker zij die bijvoorbeeld met buslijn 25 en 44 naar respectievelijk Kerkrade-Onderspekholz of Aken reisden. Naast de zojuist vermelde lijnen die tot voor kort van perron G (tot 15 december 2019 was dit  perron A) vertrokken, dat zijn de bushaltes welke gelegen waren aan de Spoorsingel, hebben ook de overige buslijnen die vanaf zojuist vermeld busperron  vertrokken een nieuwe standplaats gekregen en wel onder de overkapping  van het busstation of onder het gebouw van het Maankwartier.

27
april
2020

Risico op vervoersarmoede

WatKaartlezers Roermond gebeurt er met je als je ergens niet naar toe kan gaan omdat je bijvoorbeeld geen auto hebt of er in jouw omgeving geen openbaar vervoer is? Dan belemmert dat je deelname aan maatschappelijke en economische activiteiten. De laatste jaren hebben beleidsmakers en wetenschappers meer aandacht voor dit probleem. Het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben hiernaar onderzoek gedaan. De conclusie is dat er mensen zijn voor wie het openbaar vervoer onvoldoende toegankelijk is.

22
april
2020

Geen treinen tussen Maastricht en Sittard

Van btrhdr2 tot en met 10 mei zullen als gevolg van gepland onderhoud aan het spoor tussen Maastricht en Sittard geen treinen rijden. Tijdens de negen dagen durende buitendienststelling van zojuist vermeld baanvak worden reizigers met bussen vervoerd. NS zet snelbussen in tussen de Limburgse hoofdstad en Sittard en mensen reizende met de stoptrein naar en vanaf de stations Maastricht Randwyck, Maastricht, Bunde, Beek-Elsloo en Geleen-Lutterade maken gebruik van de stopbus van Arriva. Houdt u rekening met een 15 tot 30 minuten langere reistijd.

18
april
2020

NS begonnen met het aanbestedingsproces voor Intercitytreinen.

NS                is begonnen met de Europese aanbesteding voor de bouw van nieuwe en voor rolstoel toegankelijke intercitytreinen. De verwachting is dat de komende jaren er een behoorlijke reizigersgroei zal zijn. Tijdens de eerste fase van dit proces zullen potentiële leveranciers worden geselecteerd. Deze treinen zullen zowel uit enkeldeks- als dubbeldeksrijtuigen bestaan. Na levering van deze treinen, de basisorder, zal het aantal zitplaatsen met 30.000 zijn uitgebreid. De mogelijkheid bestaat dat er een vervolgorder wordt geplaatst voor de bouw van extra materieel welke dan worden ingezet in het grensoverschrijdend treinverkeer.

31
maart
2020

ALV Rover-Limburg uitgesteld

Normaliter                treft u rond deze datum op deze site informatie aan over wanneer de Algemene ledenvergadering (ALV) van Rover-Limburg plaatsvindt. In de eerste instantie stond de ALV voor 2020 gepland voor 25 april. Vanwege het rondwarende coronavirus en de onzekerheid hoelang dit voortduurt heeft de reizigersbelangenvereniging besloten de jaarlijkse bijeenkomst te verplaatsen naar zaterdag 12 september 2020. In de maand augustus zullen wij u nader informeren over het aanvangstijdstip en het programma voor die dag. Wat niet wijzigt is de locatie van de ALV en dat is De Spuiklep in Heerlen.

26
maart
2020

Aanpassing trein- en busdienstregeling bij Arriva

Vanwege                 de eerder genomen maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de impact die deze hebben op het aantal reizigers heeft Arriva besloten tot een nieuwe aanpassing van dienstregeling bij zowel trein als bus.

De aanpassingen in de busdienst zijn deze keer marginaal en gaan op zaterdag 28 maart in. Vanaf zojuist vermelde datum wordt tot nader aankondiging op zaterdag een zondagsdienst gereden. Nu de festiviteiten rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag geen doorgang vinden zal ook op 27 april en 5 mei een zondagsdienstregeling worden gereden.

21
maart
2020

Regionale treinvervoerders willen beter spoornet

De                vijf private vervoerders in Nederland Arriva, EBS, Keolis, Transdev en Qbuzz, die verenigd zijn in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), hebben problemen met de de dominante positie van NS. Recentelijk heeft de FMN het plan ‘OV20-30 ’ aangeboden aan staatssecretaris  Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens de vervoerders is hun plan het antwoord op maatschappelijke problemen waar Nederland de komende twintig jaar mee te maken krijgt: bevolkingsgroei, woningtekort, verkeersdrukte en leegloop van het platteland.

Tot nu toe was het standpunt van FMN om het hoofdrailnet op te knippen. De visie van FMN is nu dat alle sprinterdiensten moeten worden aanbesteed en dat de NS niet mag deelnemen aan deze aanbestedingen.  

[12 3 4 5  >>  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Contact

 • Utrechtseweg 59 3818 EA Amersfoort
 • 033-4220450
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons