Skip to main content

Algemene Voorwaarden aanmelding training

Bij het aanmelden voor een training gaat u ermee akkoord dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie m.b.t. de training(en) waarvoor is aangemeld;
  • Communicatie in de vorm van een trainingennieuwsbrief;
  • Nazenden certificaat na afronden training;
  • Benaderen met een aanbod voor een eventuele vervolgtraining

Uw persoonsgegevens worden door Rover opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat u bij ons trainingen volgt en daarna maximaal 7 jaar.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.