Skip to main content

Rover pleit voor trein naar Zernike

De Zernike campus heeft hetzelfde effect op Groningen als de luchthaven Schiphol bij Amsterdam, de bereikbaarheid moet daarom worden verbeterd. Dit stelt Rover-Groningen. Er wonen geen mensen op de campus maar dagelijks moeten er wel tienduizenden zijn op deze locatie. Waar Amsterdam inmiddels anderhalf miljard euro vraagt voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol gebeurt er in Groningen niet zo veel.

De gemeente overweegt de busverbinding naar Zernike te vervangen door een tram. Volgens Rover-Groningen zal dat geen autoforensen en bezoekers aan Zernike uit de auto te halen. Aangezien het bereik van Zernike ver buiten de gemeentelijke grenzen ligt zal in de plannen van de OV-bereikbaarheid van Zernike hier meer rekening mee gehouden moeten worden, stelt Rover-Groningen: "de gemeente Groningen spreekt graag over een ‘groene Zernike campus’. Maar deze campus wordt pas echt groen als twee derde van de parkeerplaatsen omgezet zijn in groene ruimte en de forens zijn auto niet meer naar Zernike nodig heeft". Rover-Groningen wil dat de reiziger vanuit bijvoorbeeld Ter Apel gewoon per trein naar Zernike kan.

Op 9 maart 2022 presenteerde het college van burgemeester en wethouders de plannen voor de verbetering per openbaar vervoer naar Zernike. In de periode tot 2012 is door de gemeente
Groningen onderzoek gedaan naar de Regiotram: de verbinding naar Zernike onder de noemer van lijn 1. De Regiotram zou rijden met de normale spoorbreedte van een reguliere trein. De Regiotram zou bij station Groningen in moeten voegen op het bestaande spoor de regio in. Deze verbinding was onderdeel van een veel groter plan genaamd ‘Raamwerk Regiorail 2040’. Het idee voor het doortrekken van de trein naar Zernike leeft al jaren en wordt ook door Rover bepleit. In een recent onderzoek van de gemeente wordt het plan afgewezen omdat het “te duur”
zou zijn.