Skip to main content
Fietsenstalling Amsterdam CS

“Maak fietsenstalling Amsterdam beter toegankelijk voor reizigers met een beperking”

Bij de nieuwe fietsenstalling van station Amsterdam Centraal worden reizigers met een beperking niet altijd correct en gelijkwaardig gefaciliteerd. Dit schrijft de Reizigers Advies Raad (RAR), waar Rover Amsterdam onderdeel van uitmaakt.

De RAR heeft wel grote waardering voor de ondergrondse fietsenstallingen die Amsterdam Centraal sinds vorig jaar rijk is: “wij zien in deze fietsenstallingen een grote toegevoegde waarde voor de stad en voor het openbaar vervoer in algemene zin”. Wel zijn er ruim een jaar na ingebruikname nog hoognodige verbeterpunten op het gebied van toegankelijkheid.

Zo is het niet duidelijk bij welke stallingen liften aanwezig zijn. De fietsenstalling Stationsplein Oost biedt voor mensen met een driewieler, tandem of andersoortig vervoermiddel een beperkt stallingsaanbod en zij moeten deze delen met mensen met bijvoorbeeld een bakfiets. De stalling kent minder ruime openingstijden waardoor reizigers met een beperking geen gelijke behandeling krijgen. De kosten van een jaarabonnement zijn bovendien dubbel zo hoog voor een niet-standaard fiets, daarbij wordt geen uitzondering gemaakt voor reizigers die vanwege hun beperking een dergelijke fiets nodig hebben.

“Wij begonnen met onze waardering uit te spreken voor de nieuwe ondergrondse fietsenstallingen bij Amsterdam Centraal en willen dat ook echt overeind houden. Tegelijk vinden wij het wel volstrekt onacceptabel dat mensen met een beperking in het gebruiken hiervan extra hindernissen moeten overwinnen”, stelt de RAR in een brandbrief aan de gemeente. De RAR vraagt de gemeente om er alles aan te doen om mensen met een beperking een goed en gelijkwaardig product te bieden.

Amsterdam, Lokaal