Skip to main content

Blog: bezuinigen of investeren?

Iedereen probeert ongeschonden de eindstreep van de coronacrisis te halen. Dat dit geen eenvoudige opgave is merken mensen op persoonlijk gebied, maar ook ondernemers en zelfs complete sectoren. De OV-sector mag dan de status ‘vitaal’ hebben, ook hier vallen rake klappen. Ondanks financiële steun verwacht de sector tot 15% te moeten bezuinigen, Connexxion heeft het zelfs al over dit jaar nog snijden in de dienstregeling.

Dat het ook anders kan, bewijst Vervoerregio Amsterdam. Op de dag dat niet-noodzakelijke reizen naar de hoofdstad in een persconferentie werden ontraden, presenteerde wethouder Dijksma €235 miljoen aan extra investeringen in het Amsterdamse OV. Amsterdam grijpt de coronacrisis aan om naar de toekomst te kijken. “Openbaar vervoer is een functie die noodzakelijk is voor de hele samenleving. Het herwaarderen van die publieke functie, daarmee liefdevoller omgaan, dat is mij wel wat waard”, stelt Dijksma. 

De vraag is nu: wat is het de andere vervoerregio’s in ons land waard? Het mag best wat kosten om het Amsterdamse voorbeeld te volgen en de kans te grijpen om de leefbaarheid van onze omgeving te verbeteren. Want het einde van de coronacrisis komt echt maar klimaat- en woningbouwvraagstukken bestaan dan nog steeds. Goed openbaar vervoer is daarbij in ieders belang. Wie slim de crisis door wil, legt nu busbanen aan. Dat garandeert de doorstroming voor bussen als er straks weer files zijn, geeft de reiziger nu al kortere reistijden én zorgt voor lagere exploitatiekosten. Welke wethouder en gedeputeerde volgt Dijksma door nu te investeren in de samenleving en de reiziger?

Freek Bos,
Directeur Rover