Skip to main content

Veel bijval Tweede Kamer voor spoorwensen Rover

Stel je voor: met hetzelfde abonnement de bus én trein in kunnen, ook laat in de avond zonder lange wachttijd de trein kunnen nemen (ook buiten de Randstad) en geld terug bij vertraging wanneer een overstap op een ander treinbedrijf niet gehaald wordt.. Wat Rover betreft is de nieuwe spoorconcessie van NS hét moment om dit soort verbeteringen voor de treinreiziger af te dwingen. Een groot deel van de Tweede Kamer blijkt het daar mee eens.

In 2024 gaat het nieuwe contract met NS in waardoor het bedrijf mag blijven rijden op het grootste deel van het spoor. In dit contract worden de eisen aan NS opnieuw opgesteld. Rover schreef hier al eerder samen met de andere consumentenorganisaties in het Locov een uitgebreid advies over. Zo pleit Rover voor meer treinen (waar mogelijk elk kwartier op elk station), eenvoudige abonnementen voor combineren van trein/bus/tram/metro en meer controle op tarieven van NS door het ministerie. Het spoor moet aantrekkelijker worden met kortere wachttijden en betaalbare prijzen zodat meer mensen voor de trein willen kiezen.

Rover beschreef de wensen in een uitgebreide lobbybrief aan de Tweede Kamer. Dat een groot deel van de Tweede Kamer de inbreng van Rover ziet zitten, werd duidelijk tijdens een debat op 1 en 2 november. Een groot aantal fracties verwees in het debat naar de door Rover ingebrachte punten. Bijna alle Rover-wensen werden uiteindelijk vertaald in maar liefst 50 moties die de staatssecretaris oproepen om de afspraken met NS aan te scherpen.

Wat de treinreiziger hiervan na 2024 uiteindelijk gaat merken, is nog afwachten. De komende maanden gaat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderhandelen met NS over het nieuwe contract. Het besluit wordt uiteindelijk genomen door de Tweede Kamer, dus de staatssecretaris zal de wensen van de Kamer serieus nemen. Als de onderhandelingen zijn afgerond mogen wij opnieuw adviseren over het voorstel wat dan op tafel ligt.

Overzicht moties met Rover-wensen

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste aangenomen moties in de Tweede Kamer over onderwerpen die zijn ingebracht door Rover:

Dienstregeling

 • NS afrekenen op meer treinen in vroege ochtend en late avond (CDA/VVD)
 • Verhogen minimumfrequentie waar dit past op de infrastructuur naar 4x per uur vanaf elk station tussen 7 en 19 uur en daarbuiten overal 2x per uur (ChristenUnie/PvdA)
 • Uitbreiding van het nachtnet in het weekend naar de verschillende landsdelen (ChristenUnie/CDA)
 • Verbetering van de dienstregeling buiten de Randstad (PvdA/Partij voor de Dieren)

Tarieven

 • Onderzoek naar betere tariefintegratie van trein met bus/tram/metro (D66)
 • Plan voor afschaffen dubbel opstaptarief bij overstap trein op bus/tram/metro en het afschaffen van omchecken bij overstappen tussen verschillende treinvervoerders (D66)
 • Tarieven niet meer laten bepalen door NS maar bevoegdheid bij het ministerie van infrastructuur en Waterstaat houden (PvdA/D66)
 • Het NS-minimumtarief gelijk maken aan het minimumtarief van de regionale vervoerders (trein/tram/bus/metro) zodat korte treinritten goedkoper worden en tariefintegratie makkelijker wordt (ChristenUnie)
 • Behoud gratis Kids Vrij en introductie trajectabonnementen voor scholieren (ChristenUnie)

Internationaal

 • Inzet voor onderhandelingen met België: IC Brussel van 1 naar 3x per uur: 2x volgens de half uur snellere route vanuit Amsterdam, 1x per uur vanuit Breda en mogelijk Eindhoven (ChristenUnie/CDA)
 • Zelfde prestatie-eisen stellen aan internationale treinen als aan binnenlandse treinen (ChristenUnie/D66)

Reizigersgemak

 • Afspraken maken om geld-terug-bij-vertraging ook te laten gelden bij overstappen tussen verschillende spoorvervoerders (ChristenUnie/CDA/D66)
 • Exploitatie fietsenstallingen goed borgen vanaf nieuwe concessie (drie moties van respectievelijk D66, CDA/ChristenUnie en GroenLinks/Partij voor de Dieren/SP)
 • Niet alleen kijken naar landelijke gemiddelden maar daarnaast ook per traject eisen stellen aan zitplaatskans, punctualiteit en algemeen klantoordeel (CDA/ChristenUnie/D66)

Ook werden de volgende reizigersvriendelijke moties aangenomen:

 • Nog meer treinuitval door personeelstekorten niet accepteren (PVV)
 • Sturen op een overzichtelijke prijsstructuur (CDA/VVD)
 • Introduceren van een onafhankelijke toezichthouder op aanbieders van mobiliteitsdiensten (VVD/CDA/D66/ChristenUnie)
 • Het expliciet noemen van jongeren als doelgroep (PvdA/Partij voor de Dieren/ChristenUnie)
 • Hoogste privacy-bescherming van nieuwe incheckmethoden en mobiliteitsdiensten door regelmatig inzetten van ethische hackers (Partij voor de Dieren/SP)
 • Het NS-noodnummer 06-13181318 voor reizigers ook introduceren bij regionale vervoerders (PvdA/Partij voor de Dieren/ChristenUnie)

Moties over het afschaffen van de HSL-toeslag en de grenstoeslag (ChristenUnie) en over het niet door laten gaan van een spitstoeslag van maximaal 10% (ChristenUnie/Partij voor de Dieren) zijn aangehouden en kunnen op een later moment alsnog in stemming worden gebracht.

Politiek en lobby