Skip to main content

“Verdubbel het openbaar vervoer voor 2030”

Het nieuwe kabinet moet zorgen dat het openbaar vervoer voor 2030 wordt verdubbeld. Dat schrijft Rover in een brief die begin deze maand verstuurd is aan de verkiezingsprogrammacommissies van de Tweede Kamer. Rover wijst erop dat vanuit de klimaatagenda, de woningbouwopgave, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid een verdubbeling van het OV cruciaal en urgent is.

Investeringen in en budgetten voor het openbaar vervoer zijn sterk achtergebleven bij de maatschappelijke vraag naar duurzame vervoer en goede bereikbaarheid. Door de bouw van honderdduizenden woningen zal de vraag bovendien fors toenemen, waarschuwt Rover. Rover pleit voor meer investeringen in het OV, een duidelijk en integraal tarievenstelsel, meer aandacht voor busvervoer en afspraken met scholen en werkgevers voormeer duurzame woon- en werkkilometers.

“We kunnen niet door blijven gaan met het verbreden van wegen en realiseren van meer parkeerplekken. Toegang tot het hart van de steden voor grote aantallen reizigers lukt alleen met een combinatie van OV en fiets” schrijft Rover aan de politieke partijen. Rover vraagt de partijen om de groei van het OV en verhoging van de exploitatievergoeding in de verkiezingsprogramma’s op te nemen.

Politiek en lobby