Skip to main content
Bushalte geen geld voor de bus

Rover vraagt miljardeninvestering in openbaar vervoer

Er moet een flinke inhaalslag gemaakt worden om de achtergebleven investeringen in openbaar vervoer in te halen. Dat schrijft Rover in een brief aan de informateurs in de hoop dat de formerende partijen dit hoog op de agenda zetten. Ook moet het nieuw te formeren kabinet in actie komen om dreigende prijsstijgingen tegen te houden.

De afgelopen jaar zijn investeringen in het regionale openbaar vervoer sterk achtergebleven, stelt Rover. Ook zijn de budgetten voor het OV in de regio’s niet meegegroeid met de bevolkingsgroei. Hogere prijzen, verdwijnende buslijnen en vervoersarmoede staan daarom constant op de loer. Maar ook het spoor baart Rover zorgen: “Op grote delen van het spoorwegnet is geen ruimte voor hogere frequenties of langere treinen terwijl het aantal reizigers wel groeit. Het Nederlandse spoor dreigt over 10 jaar aan zijn eigen succes ten onder te gaan”.

Als snelste oplossing voor de groeiende drukte in het OV, pleit Rover voor meer snelle en betrouwbare buslijnen met eigen busbanen. Daarnaast wil Rover dat de Noordzuidlijn wordt verlengd naar Hoofddorp en een nieuwe route voor goederentreinen in Oost-Nederland wordt gerealiseerd. Ook is er geld nodig voor een aantal spoorknooppunten en elektrificatie van regionale spoorlijnen. Zo ontstaat er ruimte voor meer en snellere reizigerstreinen in heel Nederland.

Tot slot wijst Rover erop dat de Tweede Kamer een forse prijsverhoging bij NS voor dit jaar heeft tegengehouden. Zonder nieuwe actie, dreigt de treinreiziger in 2025 alsnog een prijsstijging van meer dan 10% gepresenteerd te krijgen. Rover wil daarom dat het nieuwe kabinet snel vastlegt dat de tariefverhoging bij NS definitief van tafel gaat. Bovendien zou de BTW op treinkaartjes afgeschaft moeten worden.

Politiek en lobby