Skip to main content

Blog: O, o, Den Haag

Afgelopen week presenteerde Rover samen met 24 partners het Deltaplan Mobiliteit. De media had vooral aandacht voor het pleidooi voor rekeningrijden. Dat is jammer, er staat namelijk veel meer in het plan. Namelijk een pleidooi om het voor de reiziger echt beter te maken. De reiziger is immers dé toetssteen, al is het plan natuurlijk geschreven voor de politiek en ambtenarij. Doel van het plan is een transitie van het mobiliteitssysteem. In gewone reizigerstaal betekent dat een forse OV-uitbreiding met een tramtunnel in Utrecht, Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Eindhoven, een doorgetrokken Noord-Zuidlijn naar Schiphol, snellere verbindingen naar Leeuwarden en Groningen en nieuwe lightrailverbindingen tussen Rotterdam en Den Haag. Projecten waar reizigers om vragen. Nu, maar vooral in de toekomst.  

Bij de presentatie van het plan liet minister Van Nieuwenhuizen weten écht enthousiast te zijn over de plannen, maar de urgentie vooral te zien bij onderhoud van bestaande infrastructuur. Harry Jekkers brengt met zijn lied O, o, Den Haag een ode aan de mooie stad achter de duinen. Bij de reactie van het Binnenhof past echter meer een Och, och, Den Haag.

Natuurlijk, uitvoering van de plannen kost geld. Gelijktijdig zien we dat de forens meer en meer voor het OV kiest. “Met de bus vermijd ik parkeerkosten”, zei een reiziger afgelopen donderdag in mijn vaste bus nog tegen de chauffeur. Waarom kan die reiziger dan niet beloond worden? Waarom alleen bestaande infrastructuur op orde houden? Een transitie is nodig. Dan laat de busreiziger de auto staan, waarmee de autoparkeerplek kan worden omgezet in fietsparkeerplekken. Op die manier kunnen we meer met dezelfde ruimte doen. De treinreiziger loopt vaak het laatste stukje naar zijn bestemming en krijgt daarmee gratis zijn dagelijkse beweging. Als voor minister van Financiën Hoekstra de lange termijnbegroting van belang is, is investeren nu juist nodig. Wanneer zal hij dat inzien, zodat Van Nieuwenhuizen écht enthousiast kan zijn? Wanneer zingen we weer uit volle borst O, o, Den Haag?

Freek Bos,
Directeur Rover