Skip to main content

Blog: wie betaalt de rekening?

Stel je voor dat bij het aanleggen van een nieuwe autoweg, eerst het asfalt van een andere weg afgeschraapt zou worden. Het zou een vreemde situatie zijn. Toch krijgt de OV-reiziger regelmatig te maken met een vergelijkbare situatie. Wanneer er een nieuwe buslijn nodig is, wordt al snel een andere buslijn opgeofferd om de financiële ruimte te creëren.

In Amsterdam en Rotterdam/Den Haag wordt regelmatig gebouwd en is er ook regelmatig behoefte aan een nieuwe OV-voorziening om een verse woonwijk te ontsluiten. De kwestie van de rekening zet dan telkens een domper op de vreugde. Deze metropoolregio’s zijn namelijk afhankelijk van een zogenaamde Brede Doeluitkering (BDU) die zij van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen. Het budget is al jarenlang ongeveer gelijk en biedt nauwelijks ruimte voor nieuwe buslijnen. Tegelijk werk het ministerie landelijk aan meer en betere spoorverbindingen, bijvoorbeeld de tienminutentrein die moet zorgen dat meer reizigers met de trein naar de steden gaan. Reizigers die eenmaal aangekomen op het station niet hoeven te rekenen op voldoende OV de stad in.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag stelde onlangs het probleem vast in een notitie: “de BDU is ontoereikend voor noodzakelijke investeringen die de komende jaren in OV moeten plaatsvinden om ervoor te zorgen dat op middellange en lange termijn het OV systeem niet vastloopt en de reiziger kan worden blijven bediend.” In diezelfde notitie staat dat dit geldprobleem opgelost kan worden door “een verhoging van het tarief“. De reiziger de rekening laten betalen, lijkt een kansrijke oplossing.

De komende week debatteert de Tweede Kamer over de begroting voor 2020 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is deze begroting die bepaalt hoeveel geld er komt om te kunnen investeren in infrastructuur. Het is ook deze begroting die bepaalt hoeveel geld er naar de metropoolregio’s gaat. We hopen voor beide punten op goed nieuws. Want meer budget om de inwoners en bezoekers in de stad op een duurzame, leefbare manier te verplaatsen, dat zou toch niet zo gek zijn?

Freek Bos,
Directeur Rover