Skip to main content

Blog: de anderhalvemeterdienstverlening

In de supermarkt kennen we het beeld inmiddels: wachtstrepen, kruizen en plexiglas moeten zorgen dat we voldoende afstand houden en daarmee verspreiding van het coronavirus voorkomen. We hopen allemaal dat ergens de komende tijd de maatregelen wat versoepeld kunnen worden. Grote stappen zullen daarin niet worden genomen, maar elke stap richting normaliseren is er in ieder geval één. Natuurlijk wel met inachtneming van de ‘anderhalvemetersamenleving’. De kruizen, pijlen en andere stickers zullen nog niet snel verdwijnen.

Dit levert voor het openbaar vervoer grote dilemma’s op. Nu vrijwel niemand mag reizen, kan met relatief eenvoudige maatregelen de nodige afstand worden gehouden. Als straks weer meer reizigers welkom zijn, dan wordt de vraag naar vervoer al snel groter dan het anderhalvemeteraanbod binnen het OV. Zelfs met een normale dienstregeling zou de capaciteit in bussen, trams en treinen op ongeveer 25% blijven steken. Dat vraagt om maatregelen. Maar welke maatregelen? Reizen meer over de dag verspreiden zou helpen, maar hoe krijgen we dat (nog meer) voor elkaar? En wat moeten we als Rover vragen aan de vervoersbedrijven? Dat abonnementhouders als eerste naar binnen mogen? Dat er voortaan een plekje gereserveerd moet worden? Dat alleen ruimte wordt geboden aan reizen die bewezen noodzakelijk zijn? En hoe bewijs je dat zonder privacy op te geven? Of dat buschauffeurs voortaan gewoon de halte voorbijrijden als de bus “vol” is? Maar wat betekent dat dan voor de reiziger die halverwege de route woont?

Hoe kunnen we de tussenfase van deze crisis voor het OV goed organiseren? Goede ideeën zijn van harte welkom en ik nodig iedereen uit deze in te sturen. Want met een beetje geluk willen over niet al te lange tijd weer veel mensen van het OV gebruik gaan maken. De coronacrisis zorgt niet dat de vraagstukken op gebied van milieu en woningbouw zijn verdwenen en het OV blijft hierbinnen een belangrijke oplossing.


Freek Bos,
Directeur Rover