Skip to main content
RNet Schiphol Noord

Rover presenteert zienswijze OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer

Trek de Noord/Zuidlijn door naar Schiphol en Hoofddorp en maak haast met verdere uitbreidingen van het openbaar vervoer rondom Amsterdam, Schiphol en Haarlemmermeer. Daarvoor pleit Rover in een zienswijze op het OV in de regio. Rover heeft de zienswijze aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op verzoek van het ministerie I&W, provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van het openbaar vervoer tussen Amsterdam en Haarlemmermeer. Om knelpunten in het verkeer op te lossen, is een aantal mogelijkheden op een rij gezet. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een nieuwe metroverbinding, een nieuwe Schipholspoortunnel voor sprinters of nieuwe, snelle busverbindingen. Als eerste stap is hiervoor een concept notitie opgesteld waarin staat welke varianten worden onderzocht en waar deze varianten op worden getoetst in de milieueffectrapportage. Als reactie op deze “ontwerp Notitie Reikwijdte en detailniveau” heeft Rover een zienswijze gepresenteerd.

Rover heeft een duidelijke voorkeur: “gezien de grote bereikbaarheidsopgaven is een metroverbinding essentieel. Dit alternatief biedt voor de reiziger op korte termijn de beste verbeteringen in het vervoersaanbod”. Rover pleit ervoor de Noord/Zuidlijn te laten doorrijden naar Hoofddorp via het huidige OV-knooppunt Schiphol Noord en station Schiphol Airport. Daarbij zou een traject ten zuiden van de A4 onderzocht moeten worden omdat dit waarschijnlijk sneller te realiseren is dan een trace via de druk bewoonde noordkant.

Rover is positief over de kansen die een betere verbinding tussen Schiphol en Amsterdam meebrengt. “Treinstation Schiphol barst uit z’n voegen. Meer reizigers voor de metro betekent op Schiphol weer meer ruimte in de trein”, zegt Rover-directeur Freek Bos. “Als een aantal Sprinters vervangen kan worden door langeafstandstreinen biedt dit kansen voor groei van het aantal internationale treinreizigers. We zien graag dat meer reizigers kiezen voor de trein in plaats van het vliegtuig”. Rover wijst erop dat er naast de komst van de metro nog wel wat ingrepen nodig zijn op het spoor zoals extra keermogelijkheden bij verschillende stations rond Schipholom grote vertragingen bij verstoringen te kunnen voorkomen.

Rover vraagt om haast te maken met het uitbreiden van het openbaar vervoer tussen Amsterdam en Haarlemmermeer. Dat vraagt ook investeringen in de bus. “Wij pleiten voor een aanpak die gericht is op versterking van het totale OV-netwerk rond Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam Zuid. In het gebied is nog een groot potentieel aan reizigers dat nu kiest voor de auto. Het huidige aandeel van de auto in het woon-werkverkeer naar Schiphol maar ook tussen Haarlemmermeer en Amsterdam is veel groter dan gewenst”, schrijft Rover in de brief.

Politiek en lobby, Amsterdam, Lokaal