Skip to main content

"Trein moet voor iedereen betaalbaar blijven!"

Rover vindt het zorgelijk dat de treinreiziger dreigt op te draaien voor de financiële problemen die door corona zijn ontstaan. Uit een Kamerbrief van staatssecretaris Heijnen blijkt dat NS mogelijk per 2025 een spitstoeslag mag heffen en met minder treinen mag gaan rijden.

Per 2025 gaat het nieuwe contract met NS in. Op dit moment wordt daarom nagedacht over nieuwe eisen en afspraken. Ook overweegt het ministerie om NS subsidie te geven. Rover heeft vandaag een voorstel voor de nieuwe afspraken ontvangen en gaat zich hier de komende tijd over buigen.

Voor Rover is het belangrijk dat de trein voor iedereen betaalbaar blijft. Om te zorgen dat NS uit de rode cijfers raakt, ligt op dit moment juist een mogelijkheid op tafel dat NS extra toeslagen mag heffen op drukke trajecten en tijdstippen zoals de spits. Een verkeerde keuze, vindt Rover. "Een leerkracht kan niet later voor de klas gaan staan omdat de trein onbetaalbaar is geworden", stelt Rover-directeur Freek Bos. “De klimaat- en woningbouwopgave vraagt dat het gebruik van trein en bus juist moet groeien. Reizigers uit de spits jagen zorgt eerder voor het tegenovergestelde”.

Extra pijnlijk is dat er ook wordt gesproken over een kans dat de dienstregeling uitgekleed wordt. "Meer voor minder betalen, dat is het begin van een neerwaartse spiraal voor de trein:, vreest Freek Bos. Rover roept het kabinet op om te stoppen met de afbraak het openbaar vervoer en in te zetten op groei van treingebruik.

Tarieven, Dienstregeling, Politiek en lobby