Skip to main content

Rover wil dat Staatssecretaris ingrijpt in het OV

Rover wil dat de staatssecretaris in actie komt in het openbaar vervoer, nu reizigers overal te maken krijgen met ingekrompen dienstregelingen. Bij NS komt daar nog eens bij dat er onnodig te korte treinen rijden, schrijft Rover in een brief aan het Ministerie van IenW.

Vandaag moet NS tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer uitleg komen geven over de opstapelende problemen op het gebied van veiligheid en volle treinen. Goed dat deze hoorzitting er komt, vindt Rover. “Er is sprake van een noodsituatie waarin het openbaar vervoer vaak door de ondergrens zakt. Reizigers krijgen te maken met ongewenste situaties zoals een uitgeklede dienstregeling en overvolle voertuigen waarin zij zelfs niet altijd mee kunnen. Dat vraagt om onmiddellijke actie”, schrijft Rover-directeur Freek Bos aan de Tweede Kamer.

Rover vraagt om stevig de regie te nemen in het hele OV, omdat reizigers overal te maken krijgen met problemen door ingekrompen dienstregelingen. Rover stelt voor een taskforce op te richten die komt met noodmaatregelen zoals beter afgestemde dienstregelingen zodat de hinder voor reizigers afneemt. Ook zou deze taskforce met plannen voor de langere termijn moeten komen om de reiziger perspectief te bieden. Het problemen samen oplossen is beter dan dat elke vervoerder het wiel opnieuw gaat uitvinden.

Rover maakt zich vooral zorgen om de NS-plannen om volgend jaar flink in de dienstregeling te snijden, terwijl er nu al veel klachten zijn over overvolle treinen. Het meldpunt volle treinen van Rover draait overuren en krijgt meer meldingen te verwerken dan voor de coronacrisis, terwijl tegelijk nog niet alle reizigers zijn teruggekeerd. Rover verwijt NS onnodig met te korte treinen te rijden: “zelfs volgens de eigen normen van NS kunnen veel treinen langer zonder dat het extra personeelsinzet vraagt. Dit valt niet aan de reiziger uit te leggen”.

Drukte in het OV, Politiek en lobby, Corona