Skip to main content

Rover pleit voor meer samenhang Amsterdams en Zaans OV

Door de verstedelijking van Zaanstad en Amsterdam-Noord in samenhang met elkaar te ontwikkelen, ontstaan er kansen voor een aantrekkelijk, integraal OV-netwerk. Dit schrijft Rover-Amsterdam in een brief aan de gemeente Zaanstad.

Het Mobiliteitsplan van de gemeente Zaanstad bevat een aantal goede uitgangspunten, vindt Rover-Amsterdam. De Rover-afdeling pleit voor een grotere rol voor het openbaar vervoer. Daarbij is de relatie met woningbouw en inrichting van de stad van groot belang, alsmede meer samenhang in het regionale openbaar vervoersnet. Daar kan de gemeente ook zelf nog veel aan doen.

Zo pleit Rover-Amsterdam onder meer voor een samenhangend busnetwerk tussen Zaandam en Amsterdam Noord. Ook wil Rover een metro-achtige, hoogfrequente Sprinterdienst op de Zaanlijn. Aan de noordkant van station Zaandam zou een tweede traverse kunnen dienen als loop- en fietsverbinding tussen de wijken.

Rover vraagt Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam om samen goed te overleggen om de OV-concessies Amsterdam en Zaanstreek meer op elkaar af te stemmen.

Amsterdam