Skip to main content

"Amsterdamse haltes opheffen? Lopen naar de halte is ook reistijd!"

Gemeente Amsterdam probeert reistijden te verbeteren door haltes op te heffen. Dit moet stoppen. De loopafstand naar de halte is óók reistijd, stelt Rover-Amsterdam. Dit opiniestuk verscheen eerder in het Parool

De Kinkerstraat wordt opnieuw ingericht. Dat is goed, want voor voetgangers en fietsers is het nu niet ideaal. Voor het openbaar vervoer zitten er adders onder het gras. De halte bij de Ten Katemarkt en de Hallen verdwijnt. De tram verliest z’n vrije baan en gaat meesukkelen in de rij auto’s. Is dat de autoluwe toekomst?

Tien jaar geleden hadden alle belangrijke bus- en tramroutes een hoge prioriteit. Vorige colleges van B&W hebben daarin gesneden. Op het ‘Plusnet’ hield het OV prioriteit, de rest (waaronder de Kinkerstraat) werd ‘Hoofdnet’. Dat betekent: tweede garnituur, hier hoeven tram en bus  niet beter op te schieten. Verslechteren mag kennelijk ook. De gedachte was toen dat tram en bus minder belangrijk zouden worden door de metro en dat de Amsterdammer het OV minder gebruikt. Dat beeld is volstrekt achterhaald. Het OV-gebruik groeit al jaren boven verwachting, vorig jaar met ruim zeven procent. De twee Kinkerstraatlijnen verwerken dagelijks 60.000 passagiers. Amsterdam wil autoluw worden, klimaatmaatregelen uitvoeren en veel woningen bouwen. Daar hoort een forse toename van lopen, fietsen en OV bij.

Alle zeilen moeten worden bijgezet voor een goed functionerend tram- en busnet, ook in de Kinkerstraat. Rover pleit voor een actieprogramma voor snellere doorstroming in de hele stad, met drie oplossingen: een vrije baan bij hinder van autoverkeer; prioriteit van trams en bussen bij verkeerslichten; sneller instappen op de tramhaltes door meer deuren te gebruiken en door slimmere oplossingen voor kaartverkoop.

Als tram en bus beter opschieten krijgt de reiziger aantrekkelijker vervoer, Voor de dienstregeling zijn dan minder trams en bussen nodig.  Die kunnen ingezet worden om de  frequenties te verhogen.

De gemeente probeert reistijden te verbeteren door haltes op te heffen. Nu ook in de Kinkerstraat. Dit moet stoppen. De loopafstand naar de halte is óók reistijd. Een halte bij een markt moet je niet opheffen. In twintig jaar tijd hebben veel halte-opheffingen geen extra snelheid opgeleverd. Ze hebben vooral een sluipende verslechtering van de gemiddelde snelheid gecompenseerd. Alle reden om het over een andere boeg te gooien.

Marinus de Jong,
Voorzitter Rover-afdeling regio Amsterdam

Amsterdam, Lokaal