Skip to main content

Rover-Amsterdam wil streep door OV-plannen GVB

Er moet meer openbaar vervoer gaan rijden in Amsterdam in plaats van minder, stelt Rover-Amsterdam. Rover wil dat er in 2024 niet in het OV-net geschrapt wordt in afwachting van het nieuwe vervoerscontract dat per 2025 ingaat.

GVB wil in 2024 het Amsterdamse openbaar vervoer flink op de schop nemen, omdat de Vervoerregio Amsterdam bezuinigingen oplegt. Voor veel reizigers betekent dit in de praktijk dat zij minder reismogelijkheden krijgen of extra moeten overstappen. Deze uitdunningen in het OV-net komen bovenop al eerdere afschalingen door de coronacrisis en personeelsgebrek. De plannen staan in schril contrast met de doelen die de stad Amsterdam heeft: een autoluwe stad worden én meer inwoners huisvesten.

Rover-Amsterdam wil dat er juist wordt ingezet op forse groei van het openbaar vervoer. Zeker nu er 150.000 woningen bij gebouwd gaan worden en de stad autoluw wil worden met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Rover-Amsterdam pleit daarom voor een actieplan om meer reizigers voor het OV te werven. Bovendien hekelt Rover de timing van het GVB-plan: in 2025 moet er een nieuw contract ingaan voor het openbaar vervoer in Amsterdam. Grote wijzigingen zouden daarom tot de nieuwe contractperiode uitgesteld moeten worden.

Rover-Amsterdam wijst erop dat er volgens de nieuwe plannen delen van het tramnet niet meer gebruikt worden terwijl deze recent met hoge maatschappelijke kosten zijn vernieuwd. Rover vraagt het Rijk, de gemeente en Vervoerregio Amsterdam om de afbraak te voorkomen door te investeren in het OV. “GVB rijdt nu zonder subsidie, dat is onhoudbaar met alle eisen die er worden gesteld”, stelt Marinus de Jong, voorzitter van Rover-Amsterdam. “Als GVB winst maakte zagen we dat verdwijnen in de zak van eigenaar stad Amsterdam. Het is nu tijd dat Amsterdam de knip trekt voor GVB en de reiziger

Bekijk de uitgebreide informatie over de Amsterdamse plannen op de website van Rover-Amsterdam.

Dienstregeling, Amsterdam, Lokaal