Skip to main content

Rover-Den Haag pleit bij gemeente voor Binckhorst-tram

Er moet worden gekozen voor een tram op een vrije baan in het Haagse Central Innovation District (CID) en de Binckhorst. Alleen dan kan het openbaar vervoer de komende jaren verdere groei aan, stelt Rover Den Haag tijdens een inspraakmoment in de Haagse gemeenteraad.

In het Haagse Central Innovation District (CID) en de Binckhorst komen er tot 2040 naar verwachting zeker 25.000 woningen en 30.000 banen bij. De ruimte in dit gebied en omliggende wijken is beperkt. Er wordt daarom kritisch gekeken naar manieren om het gebied te ontsluiten, waarbij diverse bus-, tram- en lightrailvarianten de revue zijn gepasseerd. Rover heeft de plannen uitvoerig besproken in een klankbordgroep met omwonenden en betrokken partijen en de uitkomsten hiervan ingebracht in de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag.

Uiteindelijk pleit Rover voor een hoogwaardige tramverbinding van Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan zoveel mogelijk op een vrije baan, enerzijds via de Maanweg naar Voorburg station en anderzijds via Geestbrugweg naar Rijswijk en Delft. Dit staat bekend als voorkeurstracé 1T. “Want de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied en de regio houdt niet op in 2030, we moeten kiezen voor een OV-systeem dat voldoende ruimte biedt om verder te groeien”, stelt Rover Den Haag. Gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg hebben inmiddels ingestemd met het voorkeursalternatief en onder voorbehoud van een aantal moties.

Rover benadrukt het belangrijk te vinden dat de HOV-tram goed in de omgeving wordt ingepast en dat dit in goede samenspraak gebeurt met omwonenden van het toekomstige tramtracé. Verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn daarbij relevante eisen, maar ook duurzaamheid en toekomstbestendigheid spelen hierbij een grote rol.

Den Haag, Lokaal