Skip to main content
Haarlem Europaweg

Rover wil RNet-halte Spaarne Gasthuis Zuid behouden

Rover-Haarlem verzet zich tegen het verdwijnen van de RNet-halte voor de ingang van het Spaarne Gasthuis locatie Zuid. Dat heeft de Rover-afdeling duidelijk gemaakt in een inspraakreactie bij de gemeente. Rover vreest langere loopafstanden en een slechtere bereikbaarheid van het ziekenhuis.

De Europaweg in Haarlem wordt opnieuw ingericht. Tot tevredenheid van Rover-Haarlem blijft het een belangrijke route voor het openbaar vervoer met een eigen busbaan die voorrang krijgt op het autoverkeer. Rover is echter niet tevreden over het vooruitzicht dat de RNet-halte voor het ziekenhuis gaat verdwijnen, waardoor ziekenhuisbezoekers zijn aangewezen op stadsbussen die veel minder rijden dan het hoogfrequente RNet. Connexxion wil van de RNet-halte af omdat de afstand tussen de halte Schalkwijk Centrum en het  toekomstige bus knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid te kort zou zijn.

Rover-Haarlem veegt het argument van Connexxion van tafel. “Er is geen eenduidige norm voor de afstand van haltes”, stelt Hans Claus namens de Rover-afdeling. “Belangrijker is dat het ziekenhuis van vroeg tot laat goed bereikbaar is. Daarom heeft ook de locatie in Hoofddorp van het ziekenhuis een RNet-halte voor de deur. Wanneer beide locaties goed per bus bereikbaar zijn is dit fijn voor zowel patiënten en medewerkers, dat levert ook weer ruimte op de weg en de parkeerterreinen op.”

Tot slot wijst Rover-Haarlem erop dat het helemaal niet aan Connexxion is om te bepalen waar de haltes komen te liggen: dit is de taak van de opdrachtgever, Vervoerregio Amsterdam. Daarom verzoekt Rover de gemeente om bij de Vervoersregio Amsterdam een extra HOV-halte bij het Spaarnegasthuis Zuid te bepleiten, zo nodig met medewerking van de provincie Noord-Holland.

Haarlem e.o., Lokaal