Skip to main content
GVB halte opgeheven

Gebrek aan openbaar vervoer dreigt in Amsterdam

Minder trams in de binnenstad en de oude wijken, vaker overstappen en verder lopen naar de halte: de nieuwe plannen van Vervoerregio Amsterdam dreigen het Amsterdamse openbaar vervoer fors minder aantrekkelijk te maken. Dat zegt Rover-Amsterdam tijdens een inspraakmoment tegen de gemeente. “Buiten de A10 wonen ook mensen die niet alleen bereikbaar willen zijn, maar ook naar de oudere stadsdelen willen reizen.”

Volgend jaar gaat een nieuw contract voor het Amsterdamse openbaar vervoer. De Vervoerregio Amsterdam is op dit moment in kaart aan het brengen welke eisen hierin aan GVB gesteld zullen worden. Het is goed dat het ambitieniveau hoog is , met aandacht voor fijnmazigheid, inclusiviteit en ontsluiting van buitenwijken en nieuwbouwwijken. De invulling van deze eisen blijkt vooralsnog niet altijd een verbetering voor de reiziger. Zo wil de Vervoerregio geen doorgaande tramlijnen van buiten de A10 naar het centrum voorbij de binnenring, ook zouden veel routes in de binnenstad en in oude wijken niet of minder gereden worden. Door het ontvlechten van metrolijnen zouden bovendien zo’n 16.000 reizigers extra moeten overstappen.

Rover-Amsterdam is onaangenaam verrast door de keuzes van de Vervoerregio. “Er wordt vooral ingezet op lopen en fietsen, maar dat is niet een oplossing voor iedereen,” stelt Marinus de Jong, voorzitter van Rover-Amsterdam. “Nieuwbouwwijken buiten de A10 zijn geen reservaten met een hek eromheen. Deze mensen zullen ook naar het centrum gebracht moeten worden dicht bij de plek waar ze willen zijn om vervolgens te voet verder te gaan”. Rover wijst erop dat het centraal station juist verbouwd wordt om 35% meer reizigers aan te kunnen.

Rover hamert ook op toegankelijk OV: korte loopafstanden tot haltes, korte loopafstanden bij overstappen en aanwezigheid en goed functioneren van liften bij de metro en verschillende tramlijnen. Dat hoort in de concessie thuis, met ook een verplichting voor de Vervoerregio zelf om dit te realiseren. Ook is de aanwezigheid van de conducteur in de tram van groot belang, voor informatie, toezicht op inchecken en sociale veiligheid.

Rover-Amsterdam pleit voor een fijnmazig OV-netwerk met loopafstanden van maximaal 400 meter naar de halte, waar veel mensen volgens de huidige plannen straks dubbel zo ver dreigen te moeten lopen. “Het aantal inwoners groeit et 20%, het aantal auto’s in de stad groeit nog steeds en deze plannen zullen tot  veranderingen moeten leiden, met veel meer  OV . Daar moet het OV de  ruimte voor krijgen”, vindt Rover-Amsterdam. OV is wat ruimtegebruik betreft het meest zuinige vervoermiddel en is ook veruit het meest veilige vervoermiddel. “Geef bij ruimtegebrek voorrang aan een autoluwe stad in plaats van een OV-luwe stad, houdt Amsterdam in beweging”.

Lees hier het advies dat de Reizigers Advies Raad, waar Rover-Amsterdam deel van uitmaakt, heeft opgesteld.

Amsterdam, Lokaal