Skip to main content
Gouda PWA-terrein

“Meer ruimte voor bus en fiets aub bij nieuwbouwgebied Gouda”

Er moet meer aandacht komen voor veilige doorstroming van bus en fiets bij de herinrichting van het PWA-kazernegebied in Gouda. Dit kan onder meer door de ruimte anders in te richten of buslijnen te verleggen. Dit schrijven de plaatselijke afdelingen van Rover en de Fietsersbond. De beide partijen sloegen de handen ineen en presenteren een zienswijze op de plannen voor het gebied aan gemeente Gouda.

Op het terrein van de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne (PWA) in Gouda worden de komende jaren vele nieuwe woningen gebouwd. Nieuwe woningen betekent meer verkeer en daar wringt de schoen. Want Rover-Gouda en de Fietsersbond vinden dat de gemeente Gouda te weinig oog heeft voor de openbare ruimte en vrezen dat er te weinig plaats is om auto, bus en fiets op een veilige manier te combineren.

Het gaat hierbij vooral om de Groen van Prinsterensingel, waar veel scholen zijn gehuisvest. Deze singel is eerder in het Verkeerscirculatieplan aangewezen als hoofdfietsroute waarbij dus vooral het fietsverkeer moet worden gefaciliteerd. Rover en de Fietsersbond willen dat er wordt onderzocht of auto’s van deze singel kunnen worden geweerd door de nieuwbouwlocatie aan te sluiten op de Bodegraafsestraatweg. Eerder werd dit alternatief voor gebiedsontsluiting afgedaan als “onmogelijk”. Ten onrechte, stellen Rover en de Fietsersbond. Door vooral in de middagspits een klein stukje om te rijden via de Olympiarotonde zou iedereen veiliger deel kunnen nemen aan het verkeer.

In de zienswijze presenteren de Goudse afdelingen van Rover en de Fietsersbond een uitgewerkt plan voor het verleggen van buslijnen, onder meer vanwege de snelheidsbeperking naar 30 km/u voor heel Gouda, en het herinrichten van de directe omgeving van de nieuwbouw. “Elke verandering moet zorgvuldig worden afgewogen”, stellen de organisaties tegenover de gemeente, “want met die openbare ruimte moeten we het eeuwig doen”.

Gouda en Midden-Holland, Lokaal