Skip to main content

OV toekomstbeeld 2040 vraagt actie vandaag

Hoogfrequente treinen tussen de steden, goede verbindingen met de buurlanden en drempelloze aansluitingen tussen trein, bus en fiets. De openbaar vervoer-sector, het Ministerie van IenW en de provincies legden vandaag het laatste puzzelstuk van het OV Toekomstbeeld 2040. Rover waarschuwt dat grote investeringen echter al voor 2030 gedaan moeten worden.

In het vandaag gepresenteerde OV-toekomstbeeld staat de visie op het OV in 2040 beschreven. Het is duidelijk dat er flink geïnvesteerd moet worden, want er wordt een reizigersgroei van 30% tot 40% verwacht. In de OV-visie wordt dan ook gesproken over het aanleggen van nieuwe busbanen en lightrail. Ook zullen verschillende spoorlijnen zowel binnen als buiten de Randstad moeten worden uitgebreid.

Het OV Toekomstbeeld heeft 2040 als horizon. “De toekomst begint echter vandaag en het cruciale jaar is 2030”, volgens Freek Bos, directeur van Rover. Bovenop de al verwachte grote reizigersgroei, staat nog een aantal ontwikkelingen die naar verwachting voor nog meer OV-reizigers zullen zorgen: in het klimaatakkoord geeft het bedrijfsleven aan voor 2030 per jaar 8 miljard autokilometers te willen verminderen. Bovendien zijn voor 2030 honderdduizenden extra woningen voorzien. En de groei van autoluwe zones in de steden de komende jaren vraagt ook om andere manieren van reizen.

De benodigde investeringen staan haaks op de werkelijkheid: tot 2030 is er geen extra geld beschikbaar. Rover roept het kabinet, provincies en gemeenten op besluiten snel te nemen en vóór 2030 de nodige investeringen te doen. Rover ziet noodzaak in een verdubbeling van de capaciteit in het openbaar vervoer voor 2030 en de noodzaak van nieuwe en snellere verbindingen om deze groei mogelijk te maken.

Het OV-toekomstbeeld 2040 geeft een mooie voorzet, maar het is volgens Rover nu zaak dit beeld om te zetten in daden. Overheden en bedrijfsleven zullen miljarden moeten investeren. Freek Bos: “Het OV biedt oplossingen voor de vraag naar duurzame mobiliteit. Wij vragen Rijk, provincies, gemeenten en bedrijfsleven te gaan voor OV maal twee in 2030”.

Infrastructuur, Politiek en lobby