Skip to main content

Maak reiziger eigenaar van OV-data

Er komen steeds meer mobiliteitsaanbieders die vervoersdiensten van verschillende vervoerders verkopen. Reizigers moeten volgens Rover controle kunnen houden over check-in en out gegevens die de mobiliteitsaanbieders registreren. “Het is logisch en vanzelfsprekend dat de producent ook eigenaar van de data is en blijft” aldus directeur Freek Bos tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Dinsdag sprak de Tweede Kamer met deskundigen over het gebruik van data in het openbaar vervoer. In een position paper stelt Rover dat de reiziger altijd de controle moet hebben over zijn eigen data. Wil een reiziger wisselen van mobiliteitsaanbieder dan moet de reiziger zijn data mee kunnen nemen naar een andere aanbieder. Een reiziger zou ook, zodra de betaling is gedaan, het recht moeten hebben al zijn eigen data te laten verwijderen.

Rover ziet veel mogelijkheden om door analyse van data het openbaar vervoer te verbeteren. Wat zijn op basis van reizigersstromen bijvoorbeeld belangrijke aansluitingen tussen bus en trein? Hiervoor moeten gegevens van verschillende vervoerders worden gekoppeld. Via de informatiehuishouding van TransLink Systems kunnen informatieverzoeken worden gedaan, bijvoorbeeld door overheden en vervoerders. Het toetsen van deze verzoeken kost echter tijd en het is altijd een momentopname. Daarom vindt Rover het noodzakelijk dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgt dat een deel van deze informatie beschikbaar komt als open en actuele data. Uiteraard moet privacy daarbij voorop staan.

Politiek en lobby, Mobiliteitsdiensten