Skip to main content

Blog: gestroomlijnd

Een aantal zaterdagen per jaar komen alle vrijwilligers van Rover bij elkaar om kennis uit te wisselen en inhoudelijke visies te ontwikkelen. Afgelopen zaterdag stond de vraag centraal welke OV-projecten binnen de (plaatselijke) politiek en in de media worden besproken. Dat zou toch een mooie lijst van investeringen moeten opleveren. De inventarisatie leverde een lijst op vol met verschillende ‘lijnen’: Zuid-Holland wil uitbreiding van de Oude Lijn, het Noorden wil een Lelylijn, Twente wil een Nedersaksenlijn, Amsterdam wil een doorgetrokken Noord-Zuidlijn, Utrecht wil de Uithoflijn verlengen en in het zuiden staat de Brabantlijn voorop. De kenners zullen zien dat ik smokkel, want de laatste lijn heet eigenlijk Brabantroute.

Kortom, de politieke monden stromen over van railprojecten - of het nu een trein, tram of lightrail is. Al deze projecten zouden het reizen makkelijker of sneller maken. Al deze projecten kosten veel tijd in besluitvorming en aanleg. Geen van deze projecten kan daarom eigenlijk al voor 2030 worden opgeleverd.

Het openbaar vervoer krijgt een steeds belangrijkere rol. Steeds meer reizigers weten het OV te vinden en we zien graag steeds meer mensen voor het OV kiezen. Dat moet haalbaar zijn, want OV-reizigers zijn ook steeds meer tevreden. Dat niveau moet worden vastgehouden en uitgebreid. Met sexy nieuwe lijnen maar zeker óók met investeringen op de korte termijn. Bijvoorbeeld door woningbouw te stroomlijnen met OV-uitbreidingen. Door busbanen aan te leggen zodat de bus een alternatief voor de auto wordt. Wie stroomlijnt alle plannen van de politiek met de wensen van de reizigers?

Freek Bos,
Directeur Rover

Politiek en lobby