Skip to main content

Rover vraagt aandacht voor kleine OV-projecten

Rover is blij dat een aantal grote OV-projecten op de nominatie staat om door het Rijk gefinancierd te worden. Tegelijk vraagt Rover aandacht voor de kleinere OV-projecten die de reiziger minstens zo veel kunnen opleveren. Dit meldt directeur Freek Bos in een uitzending van SpoorProTV.

Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar in een Nationaal Groeifonds om kennisontwikkeling, onderzoek en infrastructuur te stimuleren. Vier grote OV-projecten, die allen volgens de eisen minimaal 30 miljoen euro kosten, maken kans op financiering. Het gaat om infrastructuurprojecten in de Metropoolregio Amsterdam, zuidelijke Randstad, Eindhoven en Utrecht.

Rover-directeur Freek Bos is blij dat hiermee blijkt dat OV steeds meer op de agenda komt te staan. Tegelijk pleit hij voor investeringen in kleinere projecten: “we maken misschien een paar keer per jaar een lange OV-reis naar het buitenland, maar moeten wel dagelijks naar ons werk”. Om die dagelijkse reiziger meer voor duurzaam vervoer te laten kiezen, pleit Rover voor investeringen in goede wandel- en fietsvoorzieningen, bushaltes en stations. “Dit kost geen 30 miljoen, maar heeft wel grote impact”, stelt Freek Bos.

Bos ziet het daarom als taak van het nieuwe kabinet om de metropoolregio’s meer financiële armslag te bieden. Bovendien pleit hij ervoor naast het Groeifonds een Impactfonds op te richten. “In dit fonds kunnen we kleinere maatregelen opnemen die een veel groter effect kunnen hebben. Zodat we een hogere frequentie kunnen rijden. Zodat meer mensen kiezen voor duurzaam vervoer. Zodat we voldoende in beweging zijn en daarmee ook bijdragen aan de algemene gezondheid."

 

Politiek en lobby