Skip to main content

Verkiezingen 2021: wat willen de Tweede Kamerpartijen voor het OV?

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Bij de keuze aan welke partij onze stem te geven, spelen heel wat afwegingen mee. OV hoort daar ook bij. Benieuwd welke wensen de huidige Tweede Kamerpartijen hebben voor het OV? Rover heeft het op een rij gezet.

Maar liefst 37 partijen doen mij aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, samen staan zij garant voor 1579 kandidaten. Een hele klus dus om uit te zoeken welke partij het beste bij je past. Gelukkig zijn hier hulpmiddelen zoals de Stemwijzer voor in het leven geroepen. Benieuwd hoe de grote partijen aankijken tegen mobiliteit? Rover bekeek de verkiezingsprogramma’s van de partijen die in 2017 zetels behaalden in de Tweede Kamer.

Alle partijen willen dat het OV aantrekkelijk, goedkoop, snel, gemakkelijk, dichtbij, frequent en veilig is. De uitwerking hiervan verschilt per partij net zo sterk als de lengte van de verkiezingsprogramma’s. FvD en PVV houden het kort, maar het kortst is 50Plus: de publieksversie van haar programma meldt over verkeer en vervoer alleen dat de Westerscheldetunnel tolvrij moet worden (dat vinden ook CDA, CU, FvD, PvdA, SP en SGP). Slechts drie partijen (SGP, D66 en CU) gaan in op afspraken met werkgevers, scholen en lokale bestuurders over spitsmijdende werk- en openingstijden. 

Dat OV is goed voor klimaat en duurzaamheid, vinden we in bijna alle partijprogramma’s in verschillende bewoordingen. Belangrijke missie voor Rover is een zogenoemde ‘modal shift’: een verschuiving van autoverkeer en luchtvaart naar snel en comfortabel OV, fietsen en lopen. (Elementen van) deze verschuiving staan in veel programma’s, al gebruiken alleen SGP en PvdD deze term. Wat betreft autogebruik noemen SGP, SP, PvdA, D66, CDA en CU verschillende vormen van kilometerheffing of spitsheffing. VVD, PVV en FvD zijn tegen zulke belemmeringen. CU, D66, SGP en VVD willen het goederenvervoer verschuiven van de weg naar het spoor en het water. Verrassend is het standpunt van Denk: “de enige echte autopartij van Nederland” wil “het autogebruik verminderen”.  

Meer weten? Download hier het uitgebreide overzicht van mobiliteitsspeerpunten van de huidige Tweede Kamerpartijen.

Politiek en lobby