Skip to main content

Locov dringt aan op afzien verplichte fietsreservering in trein

Het Locov (landelijke consumentenorganisaties in het openbaar vervoer), waarvan Rover deel uitmaakt, adviseert NS nogmaals met klem het systeem van verplicht reserveren voor een fietsplek in de trein niet door te voeren. “Het verplicht reserveren van een fietsplek in de trein is een digitale schijnoplossing voor een fysiek probleem: te weinig ruimte voor fietsen in de trein”. Het Locov heeft dit in een ongevraagd advies per brief aan NS laten weten.

NS heeft, tegen de wens van de consumentenorganisaties in van 10 juli tot en met 15 september 2021 een pilot met verplichte fietsreservering gehouden in alle NS-treinen. Eerder had het LOCOV in een evaluatie van de pilot al geconcludeerd dat het systeem van fietsreserveren niet werkt en leidt tot nieuwe knelpunten en drempels voor reizigers. Het grootste probleem blijkt dat de reservering voor de reiziger geen garantie biedt op een daadwerkelijke plek.

De consumentenorganisaties adviseren negatief over verplicht reserveren van een fietsplek in de trein en adviseren NS om het meenemen van de fiets in de trein aantrekkelijker te maken door:

  • het verhogen van het aantal fietsplekken;
  • de vindbaarheid van het fietsbalkon in de reisinformatie te verbeteren en daarbij ook de actuele bezetting van elk fietsbalkon aan te geven;
  • een pilot te doen met verbetering van de zichtbaarheid van het fietsbalkon op de buitenkant van het materieel;
  • de OV-fiets via aanbiedingen aantrekkelijker te maken voor fietstoeristen en het voor deze doelgroep ontwikkelen van een OV-fiets-plus met extra voorzieningen en service;
  • via acties in de Spoordeelwinkel fietstoeristen stimuleren in de zomer buiten de spits te reizen.

Fiets en OV