Skip to main content

Treinreiziger de dupe van vakbondacties

Update: wegens het bereiken van een akkoord tussen FNV en ProRail zijn de stakingen vooralsnog opgeschort

Rover heeft er weinig begrip voor dat FNV middenin een pandemie de treinreiziger treft met verstoringen van het treinverkeer. De acties kunnen leiden tot extra volle treinen. Rover roept FNV op om over te stappen op reizigersvriendelijke acties.

Vakbond FNV Spoor voert actie voor een nieuwe CAO door het treinverkeer vier dagen op een rij te verstoren: op woensdag, donderdag en vrijdag wordt het treinverkeer in verschillende regio’s tijdens de ochtendspits getroffen, voor zaterdag is een landelijke 24-uurs staking aangekondigd. De acties komen precies op het moment dat de coronamaatregelen worden versoepeld. Daardoor zijn er meer reizigers en is de impact van de staking nog groter. De eerste actiedag leverde dan ook al erg volle treinen op.

Rover vindt de acties van FNV buitenproportioneel. “De reiziger wordt vier dagen lang gedupeerd vanwege een conflict waar hij geen deel van uitmaakt”, concludeert Rover-directeur Freek Bos. “We begrijpen het belang van acties voor een goede CAO. Er zijn ook andere manieren om dit soort conflicten uit te vechten dan over de rug van de reiziger.”

Rover is verbaasd dat FNV ervoor kiest direct stakingen uit te roepen onder treinverkeersleiders. “Openbaar vervoer is er voor iedereen en is als vitaal aangewezen door het kabinet. FNV laat de reiziger door deze acties nu in de kou staan. Veel reizigers hebben bij Rover al hun zorgen geuit over de extra volle treinen die door de acties kunnen ontstaan”, stelt Freek Bos. Rover ziet liever dat FNV zich beperkt tot publieksvriendelijke acties.

Staking, Corona