Skip to main content

Rover: OV-tarieven Rotterdam en Den Haag beter afstemmen

De tarieven van bus, trein, tram en metro in Rotterdam en Den Haag moeten beter op elkaar worden afgestemd. Hiervoor pleiten de regionale Rover-afdelingen in een brief aan het bestuur van de metropoolregio. Nu betalen reizigers die onderweg moeten overstappen van de trein op de bus, tram of metro veel meer dan reizigers die alleen gebruik maken van bus, tram of metro. Dit verschil kan oplopen tot tientallen euro’s per maand.

De metropoolregio Rotterdam Den Haag onderzoekt een aantal tariefmaatregelen. Bijvoorbeeld het duurder maken van Hoogwaardig OV, het extra beprijzen van de spits of juist extra korting geven in de daluren. Rover verwacht dat deze maatregelen niet zullen helpen om meer reizigers in het OV te krijgen. Rover wil dat er veel meer wordt ingezet op vergroten van het aandeel duurzame mobiliteit (lopen, fietsen en OV) om de woningbouwopgave en klimaatontwikkelingen het hoofd te bieden. Wel is Rover positief over het invoeren van een Kids Vrij kaartje dat geldig is in de hele metropoolregio en mogelijk zelfs in de hele provincie. Dat maakt het OV veel aantrekkelijker voor gezinnen met jonge kinderen.

Volgens Rover is het belangrijk dat de tarieven van de verschillende OV systemen in de metropoolregio beter op elkaar worden afgestemd. Rover heeft haar voorstellen uitgewerkt in een rapport. Als het aan Rover ligt, moet een reiziger altijd voor de snelste reis kunnen kiezen zonder extra te betalen wanneer de reis een overstap van de ene op de andere vervoerder omvat. Ook pleit Rover voor een regionaal abonnement dat geldig is in het al het openbaar vervoer. In Utrecht bestaat al zo’n abonnement. In Den Haag en Rotterdam moet de reiziger minimaal twee abonnementen hebben om al het OV te kunnen gebruiken. Tenslotte moet het minimumtarief van NS verlaagd moeten worden tot het tarief van bus, tram en metro: op dit moment is een treinreis van 2 kilometer bij NS even duur als een treinreis van 10 kilometer. Hierdoor is de trein voor korte ritten niet aantrekkelijk.

Tarieven, Den Haag, Rotterdam, Lokaal