Skip to main content
File op de A9

Rover uit MobiliteitsAlliantie gestapt

Rover heeft afgelopen zomer haar lidmaatschap opgezegd van de MobiliteitsAlliantie: een samenwerking van 25 partijen in de mobiliteitssector.

Directe aanleiding voor het opstappen was de aangekondigde verhoging van de contributie, die niet op te brengen en te verantwoorden is voor Rover. Daarnaast streeft Rover naar duurzame gedeelde mobiliteit voor iedereen. De consequenties daarvan, namelijk forse groei van lopen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer, werd niet door alle partijen binnen de alliantie gedeeld.

Het openbaar vervoer staat onder grote druk, tegelijk schrijft het klimaatakkoord voor dat het aantal zakelijke autokilometers de komende jaren fors moet krimpen. Wat Rover betreft vraagt dat om een stevig geluid voor meer openbaar vervoer. Dit stevige geluid misten we bij de MobilteitsAlliantie.

Vereniging