Skip to main content

“Zorg voor beter vervangend vervoer bij spoorwerkzaamheden”

Als de reiziger meer overlast gaat ervaren door spoorwerkzaamheden, is het belangrijk ten minste het vervangende vervoer goed te regelen. Rover wil daarom dat NS tijdig voldoende bussen besteld om lange wachttijden te voorkomen.

Vandaag maakte ProRail bekend voortaan meer doordeweeks aan het spoor te gaan werken. Er is onvoldoende personeel beschikbaar om uitsluitend in de nachten en weekenden te werken. Mogelijk wegen kosten ook mee: werkzaamheden (laten) uitvoeren op werkdagen is goedkoper.

Rover krijgt regelmatig klachten van reizigers die tijdens spoorwerkzaamheden zijn aangewezen op een vervangende bus: de wachttijden kunnen soms hoog oplopen. Dit moet beter, vindt Rover. “We weten nu al waar er gewerkt wordt dus NS kan nu al alle bussen inhuren. Een tekort aan bussen kan geen excuus zijn”, stelt Rover-directeur Freek Bos. “Overlast door spoorwerkzaamheden is misschien niet te voorkomen, het kan wel worden beperkt”.

Andere manieren om overlast te beperken ziet Rover bijvoorbeeld in de aanleg van extra busbanen, het zo plannen van werkzaamheden dat vervoer van reizigers mogelijk blijft zelfs al duren de werkzaamheden dan langer en investeren in machines waardoor efficiënter kan worden gewerkt. Daarnaast zou het Rijk meer geld voor het spoor beschikbaar moeten stellen waardoor er ook meer mogelijk is.

Werkzaamheden