Skip to main content

NS blijft op hoofdrailnet na 2025

NS zal ook vanaf 2025 de dienstverlening op het Nederlandse hoofdrailnet aanbieden, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten. Wel wordt bekeken of er meer lijnen gedecentraliseerd kunnen worden. Dat is in lijn met de visie van Rover.

NS krijgt de concessie voor het hoofdrailnet 2025 – 2035 onderhands gegund. De voorzieningen op stations en treinen op de hogesnelheidslijn maken hier ook onderdeel van uit. Voor het internationale vervoer dat niet via de HSL rijdt, wordt een marktverkenning gedaan om andere partijen de kans te geven het beheer van het Nederlandse aandeel van NS over te nemen. Rover hoopt dat er in de nieuwe NS-concessie veel aandacht komt voor groei op het spoor.

Het advies van Rover om te bekijken of meer sprinterlijnen gedecentraliseerd kunnen worden, wordt overgenomen. Mogelijk wordt de Sprinter Leeuwarden – Zwolle wordt bij een positief onderzoeksresultaat mogelijk al in 2025 aanbesteed. In 2032 kan de Sprinter Apeldoorn – Enschede volgen en in 2035 de Sprinter Groningen – Zwolle. Ook kan NS tussentijds treinlijnen verliezen.

Rover is voorstander van het decentraliseren van Sprinterlijnen, mits er een oplossing komt voor het tussentijds in- en uitchecken bij een overstap naar een andere vervoerder. Decentrale aansturing van Sprinters zorgt veelal voor een betere afstemming met lokale buslijnen en daardoor een makkelijkere overstap. Dat maakt het OV aantrekkelijker en kan meer reizigers trekken, wat hoognodig is voor het halen van de doelen uit het klimaatakkoord.  

concessies