Skip to main content

Rover kritisch over reserveringsproef NS

Rover is zeer kritisch over het treinreserveringssysteem dat NS gaat testen. Rover wil dat het openbaar vervoer makkelijk toegankelijk is voor iedereen en vreest dat dit systeem daar aan afdoet.

NS heeft een pilot ‘Trein Veilig Service’ aangekondigd. Hiermee wil NS door 5000 vrijwilligers een systeem laten testen dat reizigers hun reis laat registreren. Rover-directeur Freek Bos vreest dat de uitrol van een dergelijk het systeem het openbaar vervoer minder aantrekkelijk maakt: “hierdoor zou geen sprake meer zijn van het maken van een vrije reis. Openbaar vervoer wordt dan een stuk minder openbaar en het systeem gaat boven de reiziger” .

Bij eerdere berichten over een dergelijk reserveringssysteem kwamen er direct veel boze en bezorgde reacties van reizigers binnen bij Rover. Terecht, vindt directeur Freek Bos: “het systeem lijkt weinig respect voor privacy te hebben. Bovendien wordt het omgeven door onzekerheden: hoe gaat het systeem om met uitgevallen ritten? Is de trein straks nog wel toegankelijk voor mensen die niet overweg kunnen met digitale middelen?”

Het reserveringssysteem zou alleen voor treinen van NS gelden. Wat dit betekent voor een iemand die een reis met meerdere vervoerders aflegt, is niet duidelijk. Eerder vroeg Rover het Rijk om regie te nemen en te zorgen dat binnen het hele openbaar vervoer dezelfde coronamaatregelen zouden gelden. Rover vindt het onacceptabel dat NS nu toch een eigen koers vaart.

Drukte in het OV, Corona