Skip to main content
Vertraging op reisinfoscherm

“ProRail en NS moeten prestaties spoor snel weer verbeteren”

ProRail en NS moeten snel grip krijgen op de problemen die het spoor teisteren. Met deze boodschap is Rover in gesprek gegaan met beide partijen.

Nadat Rover de noodklok luidde over de toenemende vertragingen op het spoor, kwamen NS en ProRail met een analyse. Oorzaken worden hier vooral gelegd bij problemen met de infrastructuur, werkzaamheden op het spoor, snelheidsbeperkingen op de HSL wegens constructiefouten en personeelsgebrek. Ook de regionale vervoerders kampen met vertragingen.

Rover wil snel verbetering zien. “Het is mooi dat er nu een analyse ligt, de reizigers vraagt nu om actie”, stelt Rover-directeur Freek Bos. "Nu duidelijk is wat de problemen zijn, moeten snel oplossingen worden gevonden". Rover gaat hierover in gesprek met NS en ProRail. Rover wil de reiziger hier ook bij betrekken en gaat mogelijke oplossingen en dilemma's voorleggen aan het eigen Reizigerspanel.

Rover is blij dat Tijdelijke Snelheidsberperkingen (TSB in jargon) door ProRail versneld worden weggenomen. Deze TSB's waren één van de belangrijkste oorzaken van vertragingen. Rover ziet ook de nodige vertragingen ontstaan door volle treinen en kinderziektes bij nieuwe treinen. Rover vraagt om ruimhartige compensatie voor reizigers. Zo pleit Rover voor het terugbetalen van toeslagabonnementen voor de HSL, waar de vertragingen momenteel het meest oplopen.

Prestaties